H.M. Konungens tal vid World Scout Foundations seminarium på Ovesholms slott

Kristianstad

(Det talade ordet gäller)

Mina Damer och Herrar,

Ärade seminariedeltagare,

Jag gläder mig åt att detta seminarium kan hållas i "scoutkommunen" Kristianstad, som alldeles nyligen i hård internationell konkurrens, utvaldes som värd för World Scout Jamboree 2011! Det är roligt för Kristianstad och för hela Sverige. Mina varma gratulationer!

Jag vill tacka Raoul Hamilton för att Du öppnar vackra Ovesholm för dagens evenemang, som bjuder på flera olika delar och nya aktiviteter, för scouterna i Sverige.

I år har jag varit scout i ett halvt sekel. Därför fick jag i våras en gåva av scoutrörelsen i form av en satsning på ledarskap för unga. Härigenom skall flera unga svenskar få möjlighet att utveckla sitt ledarskap.

Jag blev mycket glad för gåvan eftersom möjligheterna för ungdomar att öva förmågan till ledarskap minskat påtagligt. Inte minst nu när allt färre ungdomar gör militärtjänst.

Under mina år i scouterna har jag lärt känna människor, både unga och gamla, som jag annars aldrig skulle ha träffat. Jag har fått en insikt i livsåskådningsfrågor och det har fått mig att mogna både som människa och ledare.

Scoutlagen och löftet jag avgivit att göra mitt bästa för att följa den har medfört att jag bär med mig sunda och tydliga värderingar.

Mina femtio år som scout har givit mig fantastiskt mycket. Som äldre scout har jag lärt mig att förstå och ta vara på ungdomars olika behov och förutsättningar, inte minst de andliga och humanistiska sidorna. Alla människors lika värde och styrkan i människors olikhet är självklara för en scout.

Att ta ansvar för medmänniskor världen över och för naturen är grundstenar i varje scouts livsfilosofi.

Jag är övertygad om att scouterna behövs mer i dag än någonsin. Unga människor får tillfälle att träna sitt ledarskap. I scoutpatrullen får jämnåriga ungdomar forma sin egen verksamhet. Tillsammans kan de stötta varandra genom positiva värderingar. Tänk om vi alla i vår dagliga gärning erbjöds sådana möjligheter!

Dagens goda ledarträning inom scoutrörelsen förtjänar mer uppmärksamhet och bättre erkännande än vad den får. Men den behöver utvecklas.

Att vara ideell scoutledare i Sverige idag ställer nya och större krav.

20 % av Sveriges invånare är födda utomlands eller har minst en förälder, som är född utomlands. Ett mångkulturellt samhälle kräver särskilda kunskaper som idag ofta saknas i scoutrörelsen, i övriga delar av föreningslivet och delvis också i samhället, som helhet.

Scouterna vill med sin nya ledarskapssatsning nå ut till flera i samhället. Många barn och ungdomar, inte minst i socialt utsatta miljöer, får aldrig ens erbjudandet om att gå med i scoutrörelsen, där de kan finna gemenskap och uppleva nya värderingar. Vår önskan är att nå många fler ungdomar! För att lyckas med det behövs, bland annat, en mycket bra ledarutbildning.

En del i den gåva jag fått är instiftandet av tre utmärkelser, som årligen skall ges ut till en ung ledare i näringslivet, till en ung ledare i den offentliga sektorn och till en ung scoutledare eller ledare i annan ideell föreningsverksamhet.

Ett generellt kriterium skall vara de värderingar som ligger till grund för scoutrörelsen. Gott ledarskap är att ta ansvar för sig själv och andra, för samhället och för naturen. De tre utmärkelserna skall sätta fokus på unga ledare som gör just detta.

En annan del av gåvan är utvecklandet en certifierad ledarskapsutbildning inom scouterna. Vi hoppas detta skall skapa en modell, som andra ideella organisationer på sikt också kan dra nytta av. Tusentals unga människor skall få träning i gott ledarskap.

Jag hoppas på allas ert stöd för denna stora satsning. Sverige behöver fler unga ledare som kan och vågar ta ansvar. Som är bärare av de värderingar som skapar ett mänskligt och demokratiskt samhälle.

Detta seminarium känns därför särskilt viktigt. Här får vi möjlighet att lägga grunden till vårt fortsatta arbete med att stödja unga människor i att utveckla ett gott ledarskap.

Till toppen