H.M. Konungen tal vid invigning av en anläggning för CTMP-massa i Utansjö

Utansjö

(Det talade ordet gäller)

Herr Landshövding,

Mina damer och herrar,

Är det någon som sett till det papperslösa samhället?

Det var en dröm eller ett hot - beroende av hur man ser det - som uttalades för ett antal år sedan. Det blev inte så. Det blev tvärtom. Vår konsumtion av papper ökar för varje år som går.

Men när IT revolutionen stod för dörren, kunde det låta som en lika sannolik utveckling som många andra förändringar som elektroniken skulle leda till. Och IT har förändrat vår tillvaro. Den har inneburit ett språng i vår materiella utveckling. Det har gjort den möjligt att effektivisera all slags produktion och den har gjort det möjligt att hantera mycket stora mängder information och kunskap. Det i sin tur har skapat större efterfrågan på papper.

Det papperslösa samhället var inte den enda föreställningen från IT-erans barndom som kom på skam. En annan var den nästan nedlåtande synen på de gamla basindustrierna. De framställdes ibland som inte bara mogna industrier utan övermogna, utan framtid.

Den snabbt stigande papperskonsumtionen visar på motsatsen. Och den visar på ett ömsesidigt förhållande mellan IT och basindustrierna. IT gör mer kunskap tillgänglig. Kunskap som vi vill trycka på papper. För det är alltjämt oslagbart att kunna stoppa ett papper i fickan eller ha en tidning att bläddra i. Och stigande materiellt välstånd världen över har ökat hushållens efterfrågan på mjukpapper.

Det ömsesidiga förhållandet mellan basindustrierna och IT-industrin har också en annan dimension. Det var i hög grad skogs- och stålindustrins utveckling av avancerade produktionsmetoder och mätmetoder som skapade efterfrågan på datortjänster, som i sin tur drev fram många slag av IT-företag.

Svenskt näringsliv står idag inför större utmaningar än någonsin. Konkurrensen från andra länder med andra förutsättningar är knivskarp. I ett sådant läge måste vi ta vara på de konkurrensfördelar vi har här i Nordeuropa.

En sådan är god tillgång på skogsråvara av hög kvalitet. En annan är den kunskap som byggts upp under generationer och lusten att ständigt förbättra processer. Jag noterar med glädje att den CTMP-anläggning som invigs idag bygger på en svensk uppfinning.

Men även om tillgången på skogsråvara i vårt land ännu är god, är ingen råvara oändlig. Vi måste vårda våra skogar väl. Det är därför värt att särskilt uppmärksamma att denna nya maskin som Rottneros tar i bruk innebär ett högt utnyttjande av vedråvaran. Mer papper och kartong kan alltså tas ut från varje träd. Det är bra både för ekonomin och för miljön.

Jag vill gratulera Utansjö med omnejd till att denna stora investering har gjorts här och önska Rottneros-koncernen fortsatt framgång.

Med dessa ord förklarar jag CTPM-anläggningen i Utansjö för invigd.