H.M. Konungens tal vid lunch i Klässbol

Klässbol, Värmland

(Det talade ordet gäller)

Fru Landshövding,

Mina damer och herrar,

För 25 år sedan, då Drottningen och jag var i Kina på statsbesök ingick i programmet vid flera tillfällen musik. Särskilt ett stycke, som lät ovanligt bekant, återkom gång på gång, både instrumentalt och som körsång.

Så småningom kände vi igen ett och annat ord som tonsäkert klingade ur de vänliga kinesernas munnar. Det visade sig att de till vår ära hade tränat in "Ack Värmeland du sköna".

Vi misstänkte först att det var en person i vårt ressällskap, en viss herr Eliasson, dåvarande svensk arbetsmarknadsminister, nuvarande riksmarskalk och för alltid värmlänning, som hade gjort en liten kupp.

Men då samma sak upprepade sig - utan hans sällskap i USA:s svenskbygder, i Centraleuropa och i Afrika började vi misstänka att orsaken var en helt annan. Denna visa har blivit Sveriges andra nationalsång. Och Värmland är helt enkelt skönt.

Det får Drottningen och jag verkligen uppleva idag, som så många gånger förut. Vi har blivit inbjudna hit för att högtidlighålla två jubilarer, Stavnäs kyrka, som fyller 300 år och Ingesunds folkhögskolas 100-årsjubileum.

Högtidsstunden i den gamla kyrkan var både vacker och stämningsfull. I eftermiddag väntar Ingesund, som profilerar sig inom bland annat musik och teater. Sköna konster, som säkert är mycket lättare att lära in och ta till sig i den natursköna miljö, som omger skolan.

Och som en extra bonus bjuder Klässbol, detta traditionsrika företag med sina vackra linnevävar, oss både på lunch och en rundvandring, som väntar efter denna fina samlingsmåltid.

Det är alltid med samma glädje vi kommer tillbaka till Värmland. Det har ju blivit ganska många resor de senaste åren, inte minst då Prins Carl Philip gick på Lundsberg.

Prinsens hertig-stuga i Sunne har blivit en fast punkt för Honom att återvända till när Han har möjlighet. Och vi följer gärna med - om vi bara får..!

Men idag fick vi komma på egen biljett och det är vi väldigt glada för. Vi har kunnat uppdatera våra kunskaper om de värmländska näringarna och kulturen. Och vi har, som alltid, mötts av värmländsk gästfrihet. Denna generösa lunch är ett konkret bevis för det.

Den, och allt annat vi bjuds här i Värmland idag, vill vi nu tacka hjärtligt för.

Lycka till i framtiden!