H.M. Konungens tal vid invigningen av nya Svinesundsbron

(Det talade ordet gäller)

Det är nu min tur att ta över pinnen i detta talens stafettlopp och jag skall försöka föra den i mål på det hedervärda sätt som denna högtidliga dag kräver.

Band är som broar: de binder samman. Under 60 år har den gamla Svinesundsbron, i kraftfull bohusgranit från regionen här omkring, varit ett starkt band mellan Norge och Sverige.

Vägen från Oslo till Göteborg har snabbt utvecklats till att bli en oumbärlig transportled för en ständigt ökande handel och persontrafik. Så sent som under min Farfars tid var enda sättet att ta sig över fjorden en roddbåt med åror...

Men utvecklingen går framåt med stormsteg. Idag står vi framför ett nytt mästerverk i ingenjörskonst som tar vid för att leda oss in i framtiden.

Våra länder är nära grannar med ett omfattande utbyte av varor, tjänster och människor. Att underlätta den kommunikationen bekräftar den gemensamma viljan att också i fortsättningen vidga och fördjupa kontakterna mellan våra länder.

Vi tackar alla Er som på olika sätt medverkat till att den nya Svinesundsbron idag står färdig att invigas. Inte minst känner vi tacksamhet mot Er, som gjorde jobbet!

Den gamla bron är nu kulturminnesmärkt i både Norge och Sverige. Och bohusgraniten lever vidare. Kung Harald och jag kommer snart att skriva våra namn på de två händerna i sten, här i anslutning till bron. Två starka händer, utsträckta mot en framtid i god grannsämja och vänskap.

Kung Oskar II hade, före unionens upplösning, som valspråk "Brödrafolkens väl". Därefter ändrades det, naturligt nog, till "Sveriges väl".

Med detta i åtanke skulle man kunna tala om "Brödrafolkens väg" när vi idag inviger den nya Svinesundsbron.

Låt oss tillsammans uttrycka vår glädje och stolthet över denna nya bro och önska alla som färdas över Svinesundsbron en lycklig resa!