H.M. Konungens tal vid Folk och Försvars rikskonferens i Sälen

Sälen

(Det talade ordet gäller)

Fru Ordförande,

Bästa konferensdeltagare,

För tre veckor sedan drabbades Sydostasien av en av vår tids värsta naturkatastrofer. På andra sidan vårt jordklot omkom så tragiskt många svenska medborgare. Ännu flera förlorade anhöriga och vänner, klasskamrater eller kollegor.

Hela vårt samhälle påverkas på djupet. Globaliseringen av vår värld innebär att i stort sätt alla berörs av det som händer. Ett lands självklara uppgift att bistå sina medborgare var de än vistas i världen vidgas därför till ett ömsesidigt och gränslöst ansvarstagande för varandra.

Sverige drabbades för drygt en vecka sedan av ett kraftigt oväder med orkanvindar. Även här blev resultatet död, lidande och stora ekonomiska förluster. I Sverige står vi bättre rustade än många andra länder, men det kommer ändå att ta sin tid att åtgärda de materiella skador som orsakades av stormen. Vid mitt besök i Småland i förra veckan, kunde jag tyvärr konstatera, att skog värda miljarder ligger på marken. Många människors livsinkomst har bokstavligen blåst bort.

Den nationella beredskapen för kris och olyckor har med det inträffade fått en vidare innebörd. Hur den organiseras är av stor betydelse och diskuteras nu här och i många andra länder. De utmaningar vi så oväntat ställts inför de senaste veckorna har visat att vi bör försöka förbereda oss för även det otänkbara.

Jag besökte Folk och Försvars Rikskonferens i mitten av 70-talet. Den hölls då i Storlien och temat var "Totalförsvarets utveckling". Sedan dess har världen förändrats. Säkerhetspolitik, konflikthantering och fattigdomsbekämpning är numera komplexa och globala begrepp, starkt integrerade med varandra.

Det militära försvarets inriktning och utformning fortsätter att vara en viktig fråga i detta sammanhang. Men jag ser också andra angelägna områden. Förutom det jag nämnde inledningsvis finns här vårt engagemang i FN, Europeiska unionen och andra multinationella organisationer, som arbetar för fred och säkerhet.

Säkerhets- och försvarspolitiken handlar ytterst om människors frihet och vårt lands oberoende. Men säkerhetsbegreppet har idag en mycket vidare innebörd. Målet är att skapa en bättre värld med stabila nationer där alla kan leva i fred och frihet. I detta ligger också att alla skall ha mat och vatten för dagen. Vi får aldrig tro att detta kan lösas utan ett ansvarskännande engagemang och verklig medmänsklighet hos oss medborgare.

Jag vill uttrycka min stora uppskattning för organisationen Folk och Försvar, som årligen ordnar denna rikskonferens. Den är ett utmärkt forum för alla dessa frågeställningar. Folk och Försvar har fått en vidgad roll. Idag är det lika naturligt att avhandla globala frågor som nationella.

Till slut vill jag säga att jag ser mycket fram emot eftermiddagens anföranden och diskussioner liksom fortsatta samtal och samvaro under kvällen.

Tack!