H.M. Konungens tal på Kungliga slottet vid mottagning för urbefolkningsdelegation

Kungl. Slottet, Stockholm

(Det talade ordet gäller)

Fru Statsråd,
Excellenser,
Mina damer och herrar,
Kära gäster,

It is a great pleasure for me to welcome you all to Sweden and to Stockholm. I am proud to have this opportunity to meet with you and to receive you in the Royal Palace, which I would say, is a fine example of Sweden?s great cultural heritage.

Stockholms Slott firar detta år sitt 250-årsjubileum. Den 7 december 1754 flyttade den dåvarande Kungafamiljen in i det, i stora stycken, nyuppförda Slottet. Gamla Tre Kronor hade eldhärjats 1697 och enbart en liten del av norra längan kunde räddas. Tessin ritade snabbt ett nytt palats, men det tog tid att bygga.

Jag vill berätta detta av två skäl. Dels för att 2004 i Slottets historieskrivning kommer att vara ett viktigt år med många publika evenemang, som tilldragit sig stort intresse. Dels för att Slottet för min Familj och mig är en betydelsefull del av vårt kulturella arv och våra rötter. Stockholms Slott, liksom övriga tio kungliga slott, tillhör svenska folket, men disponeras enligt ett gammalt avtal av monarken och hans familj.

För mig är det däremot viktigt att, så långt det är möjligt, hålla slotten öppna för besökare. Här finns kulturskatter av alla slag och från många delar av världen. Föremål som alltså tillhör svenska folket och är en del av vårt gemensamma kulturarv. Min Familj har under årens lopp satt en ära i att förvalta och vårda detta till förmån för kommande generationer.

Ni har samlats här i Stockholm under några dagar för att uppmärksamma frågor av vikt för ert kulturella arv och era rötter. De flesta av er kommer från skandinaviska länder, men jag gläder mig över att se även mera långväga gäster i församlingen. Säkert har ni stort utbyte av varandras erfarenheter.

Av programmet att döma har ni många gemensamma frågor att diskutera. Min familj och jag har alltid känt en speciell kontakt med samerna i Sverige. Ni har varit lojala med Kungahuset och gästfria vid våra besök i vår norra landsände. Min samling av samekonst har med åren blivit större och vackrare och jag har till och med blivit betrodd att vara renägare.

Vi är nu glada att kunna inbjuda er och de utländska gästerna till Slottet idag och därmed kunna återgälda litet av den generositet vi har mötts av vid våra besök i fjälltrakterna. Vi hoppas att er konferens skall visa sig framgångsrik och att denna stund skall bli ett trivsamt avbrott i de mera allvarliga diskussionerna.

With these words I want to welcome you once again to us and to the Royal Palace. Please join us for some refreshments in the beautiful Hall of Mirrors just next door.

Thank you very much.