H.M. Konungens tal vid riksmötets öppnande

Riksdagen

(Det talade ordet gäller)

Herr Talman,
Ärade riksdagsledamöter,

Idag samlas riksdagen åter och vi påminns om att vår korta nordiska sommar lider mot sitt slut. Än en gång kan vi se fram emot en färgsprakande höst med hög och klar luft.

Det är min förhoppning att ni alla under sommaren givits åtminstone någon stund av vila och eftertanke, som fyllt er med kraft och lust att ta er an alla de uppgifter som väntar. Kanske har ni också inspirerats av våra duktiga idrottsmän- och - kvinnor, som visat prov på både individuella prestationer och god laganda under de Olympiska spelen i Aten.

Jag vill framföra hälsningar från de två länder Drottningen och jag helt nyligen besökt, Olympens Grekland och sagornas Island. Det är två nationer med lång och lärorik historia om hur demokrati byggs, försvaras och utvecklas.

Vi har i dessa två länder påmints om betydelsen av att förvalta det som vi blivit anförtrodda och vikten av att föra det vidare till kommande generationer.

Ett nytt riksmöte tar idag sin början. De beslut som Ni kommer att fatta påverkar villkoren för många medborgare nu och i framtiden. De blir ännu en byggsten i vår värdefulla samhällsgemenskap.

En lång rad frågor, som rör nationens och medborgarnas säkerhet, utbildning, arbete, vård och omsorg, miljö och internationella samarbete kommer att fylla er arbetsdag. Det är allas vår förhoppning att, när detta arbetsår avslutas, flera framsteg, till glädje och nytta för många människor, kan redovisas.

Redan nu vet vi att 2004 kommer att gå till historien som det år då den Europeiska Unionen utökades med många fria, demokratiska stater. Under statsbesöket i Slovenien, i juni månad, fick Drottningen och jag många bevis för intresset av delaktighet i gemenskapen och hur beroende vi är av varandra över alla gränser.

Utvidgningen stryker också under vikten av att varje land fullgör sin del i arbetet med att bilägga konflikter, skydda miljön och hävda alla människors lika värde. Dessa strävanden kan ta sig många uttryck, såväl i mellanstatligt samarbete som genom enskilda individers eller organisationers ideella insatser. Den oerhörda tragedi, som världen nyligen bevittnat i den ryska staden Beslan, visar återigen betydelsen av att aldrig förtröttas i arbetet för ömsesidig respekt och förståelse mellan folk och individer. Alla måste ta sitt ansvar i detta viktiga arbete.
Svenska folket har givit er sitt förtroende att forma villkoren för vårt framtida samhälle. Jag önskar er stor visdom och uthållighet i förvaltandet av detta demokratiska ansvar.

Med dessa ord förklarar jag 2004-2005 års riksmöte öppnat.