H.M. Konungens svarstal vid President Ólafur Ragnar Grímssons middag

Island

(Det talade ordet gäller)

Herra Forseti,
Forseta frú,
Fru Vigdís,
Herr statsminister,
Ärade regeringsledamöter och alltingsledamöter,
Excellenser,
Mina damer och herrar,

Hjärtligt tack för de varma välkomstorden. Island är ett land som Sverige har speciella relationer till. Så även jag. Detta bevisas av att jag nu avlägger mitt tredje statsbesök här.

För Drottningen är det andra gången och för Kronprinsessan är det första gången hon medföljer på statsbesök hit. Vi är alla glada och tacksamma över att vara här och vill därför tacka för inbjudan som ger oss tillfälle att ännu en gång uppleva den isländska gästfriheten.

Vi vill med detta statsbesök, från svensk sida, uppmärksamma ett tredubbelt jubileumsfirande. Det är 130 år sedan Islands grundlag tillkom, 100 år sedan "Hjemmestyret" infördes och 60 år sedan Island blev en självständig republik.

Jag är djupt imponerad av den dynamiska samhällsutvecklingen i detta land. Genom mina många besök här i olika sammanhang och genom motsvarande besök i Sverige av Islands presidenter och andra företrädare för det isländska samhället, har jag fått goda kunskaper om landet. Vi gläder oss åt att den nordiska gemenskapen och samhörighetskänslan fortsätter att fördjupas på alla områden. Sverige ser det som en viktig uppgift att arbeta för detta samtidigt som vårt land alltmer integreras i den europeiska gemenskapen. Jag vill också uttala vår uppskattning för det engagemang som Island lagt ned på sitt ordförandeskap i det nordiska samarbetet detta år. Centrala frågor som demokrati, natur och kultur har stått på dagordningen.

Banden mellan Island och Sverige är starka och har rötter långt tillbaka i tiden. Snorri Sturluson besökte lagman Ausketl i Skara på sin tid och fick då perspektiv på sin tids historia. I hans diktning och historieskrivning har en stor del av vår gemensamma kultur bevarats till eftervärlden och blivit en viktig del av historie- och litteraturkunskapen även i våra dagar.

Isländska studenter sjöng Bellman långt innan den tidens schlager i Stockholm blev populära och Tegnér hämtade inspiration bland annat i isländska sagor. Hans saga om Fritjof och Ingeborg kom i sin tur snart ut i isländsk översättning, gjord av Matthías Jochumsson, fadern till er nationalsång. Från modern tid räcker det att peka på Halldor Laxness, som 1955 fick Nobelpriset i litteratur. Honom hade Drottningen och jag den stora glädjen att besöka i hans hem under vårt förra statsbesök här. Nu lever han dessvärre inte längre, men hans verk är levande litteratur i hela världen, särskilt i våra båda länder.

Intresset för Island växer i Sverige. Ett uttryck för detta är att 25.000 svenskar varje år reser hit. Siffran har stadigt ökat år från år. Inte minst har weekendresor blivit populära. Under några dagar hinner man lära sig mycket om den särpräglade isländska kulturen och naturen. De heta källorna lockar en ny skara hälsoturister och ridintresserade söker sig gärna ut över vidderna på de nu i Sverige också så uppskattade Islandshästarna.

Kulturutbytet mellan Island och Sverige är rikt och omfattande. Ett utslag av detta är att Island under nästan tjugo år deltagit i den stora bokmässan i Göteborg. Även isländska kulturmanifestationer i Sverige har tagits emot med stort intresse. Kronprinsessan minns med glädje den islandshäst Hon fick mottaga i Kungsträdgården av Er Herr President, i samband med Islandsdagarna i maj 2003. Den gläder numera handikappade barn i Dalarna.

Isländsk musik känns ny och spännande. Björk är den självklara idolen för många unga musikalälskare både i Sverige och i övriga Europa. Ett tecken på den närhet kulturens företrädare i Sverige känner till Island är den unika glasdonation som idag överlämnats till Island med verk av ett drygt 50-tal välkända svenska konstnärer. De två initiativtagarna till denna gåva, Christina Nilroth och Adalsteinn Ingolfsson, är båda gäster här i kväll. De är väl värda allas vårt varma tack.

Utbildning är grunden för personlig utveckling men också för länders framsteg och förnyelse. Det stora antalet isländska studerande i Sverige vitaliserar våra lärosäten och tar hem förmåga och kunskap till Island, liksom de svenska studenter, som studerar här, gör när de återvänder till Sverige. På torsdag får vi möjlighet att skapa oss en egen bild av utbildningen vid universitetet i Akureyri. Men redan idag kunde Kronprinsessan och jag lyssna till ett mycket intressant erfarenhetsutbyte i samband med en konferens om klimatförändringar här vid universitetet i Reykjavik.

Det är unikt att svenska språket studeras av många elever i den isländska grundskolan. Jag uppskattar de gemensamma ansträngningar som görs för att göra studierna innehållsrika. Idag, när hela världen står öppen för våra ungdomar, känns det mycket glädjande att vårt jämförelsevis lilla språk attraherar så många isländska elever och studenter.

Utbytet på det ekonomiska området är väl etablerat och växer kontinuerligt. På senare år har flera isländska företag investerat i Sverige och svenskt kunnande och teknik finner vägar till Island. För att stimulera handelsförbindelserna ytterligare genomförs i samband med detta statsbesök ett handels- och investeringsseminarium, där framstående företrädare för svenskt näringsliv får möta sina isländska partners och kollegor. Ett investeringsavtal kommer också att undertecknas i samband med detta statsbesök.

Sommaren i Sverige har i år varit ovanligt regnig. Många talar om ändringar i klimatet. Om jöklar smälter och havsytan höjs har det stor betydelse för Island - för Europa och för Sverige. Problemen är globala och därför är det breda internationella deltagandet i den klimatkonferens jag redan nämnde av stor betydelse. Flera av vetenskapsmännen är gäster här i kväll och jag hoppas att Ni fortsätter samtalen.

Naturen i våra båda länder är enastående. Jag tror att vi - islänningar och svenskar - möter varandra allra bäst i känslan för det vackra, det unika som våra länders naturskatter erbjuder oss.

Under kommande dagar kommer vi att få se mytomspunna, historiska och vackra platser. För Drottningen och mig blir det ett och annat kärt återseende, men för Kronprinsessan, som visserligen varit här på skolresa för några år sedan, blir det mesta dels nya upplevelser.

Vi vill redan nu ta tillfället i akt att tacka för den stora gästfrihet vi vet alltid möter oss i detta land. Mycket arbete har lagts ned på att detta statsbesök skall bli givande och intressant för oss alla. Vi kommer att resa hem med mycket inspiration och många minnen i bagaget och med stor tacksamhet gentemot våra isländska värdar.

Därför föreslår jag att vi för Er, Herr President, Er Familj och för hela Island höjer en gemensam skål.

Skål och tack!