H.M. Konungens tal vid riksmötets öppnande

Riksdagen

(Det talade ordet gäller)

Herr Talman,

Ärade riksdagsledamöter,

Sverige har sorg. Vi har förlorat en respekterad utrikesminister och uppskattad medmänniska. Attentatet mot Anna Lindh är ett hänsynslöst och oacceptabelt angrepp på vårt öppna samhälle. Det är viktigt att vi inte låter oss nedslås i arbetet med att fortsätta skapa sådan trygghet för alla medborgare, att vi kan bevara vår unika demokrati och yttrandefrihet.

Förtroendevalda och andra offentliga personer måste tillåtas utföra de uppdrag som ålagts dem utan risk och fara för eget liv. Alla medborgare har rätt att få känna sig fria och säkra i hemmen, på arbetsplatsen samt ute i samhället.

Också i vår omvärld har vi med bestörtning och sorg tvingats iakttaga, hur våld och terror urskillningslöst fortsätter att drabba oskyldiga människor. Inte ens de krafter, som tjänar humanitet och ömsesidig förståelse, går fria från ondskans attacker. Det är ett stort bakslag, men vi får inte se det som ett bestående nederlag. Sveriges aktiva arbete för att stödja och stärka FN:s roll i konfliktlösning, återuppbyggnad och fredsbevarande insatser är en grundpelare i våra utrikesrelationer.

Herr Talman,

Riksmötet samlas idag, två dagar efter en folkomröstning, i vilken väljarna sagt sitt i en central fråga för vårt land. Nu är det Er uppgift att, som valda ombud för Sveriges folk, ta Er an utslaget och föra den demokratiska processen vidare.

Vi är alla del i en demokrati. Den debatt och information, som föregår varje val, syftar till att klargöra alternativen för väljaren. Det ligger i sakens natur att detta ibland kan vara påfrestande för relationer och samhörighet.

Vi lever i ett land där frihet att få uttrycka sin mening är en central rättighet. Värdegemenskapen kring arbetet med att värna välfärd, trygghet och oberoende är också stor. I den andan arbetar Ni, som riksdagsledamöter vidare, i demokratins tjänst.

Herr Talman,

Jag vill framföra mitt innerliga tack för de varma ord Ni å riksdagens vägnar, riktade till mig i Rikssalen igår med anledning av att jag varit Sveriges monark i 30 år. Det starka stöd och stora förtroende jag känner från svenska folket, ger mig kraft och glädje att fortsätta min gärning "För Sverige - I tiden".

Herr Talman, ärade riksdagsledamöter,

Jag vill nu avsluta med att önska Er alla, insikt och visdom inför de beslut och viktiga arbete som ligger framför Er.

Med dessa ord förklarar jag 2003/2004 års riksmöte öppnat!