H.M. Konungens tal vid statsbesöket i Thailand

Thailand

(Det talade ordet gäller)

Eders Majestäter,

Eders Kungliga Högheter,

Excellenser,

Mina damer och herrar,

Drottningen och jag tackar varmt för det storartade mottagande vi fått uppleva, såväl under eftermiddagen som här ikväll. De vänliga ord, som Ers Majestät nyss uttryckte, gläder oss alldeles särskilt. Thailand ligger oss varmt om hjärtat; här har vi varit många gånger. Jag besökte redan i början av 1970-talet Thailand för första gången och uppskattar sedan dess mycket detta vackra land. Med stor tacksamhet mottog vi därför Eder inbjudan till detta statsbesök.

Min familj och jag hade nöjet att tillsammans resa i de natursköna, nordvästra delarna av Thailand så sent som för två månader sedan. Vi upplevde under några dagar det vackra landskapet och stannade till i byar där den lokala befolkningen, som tog emot oss med värme och hjärtlighet, stolt visade upp sin vävnadskonst.

Anledningen till vårt besök i Thailand var egentligen mitt deltagande i den stora, välordnade scoutjamboreen i Sattahip, som samlade tusentals ungdomar från hela världen. Där fick scouterna många intryck och de fick uppleva stor gästfrihet.

Vårt statsbesök i Thailand ser jag som en bekräftelse på de långvariga och starka band som finns, inte enbart mellan våra länder, utan också mellan våra Kungahus. Det svensk-thailändska vänskaps-, handels- och seglationsfördraget skrevs för hela 135 år sedan. År 1884 besökte Prins Oscar, min farfars farbror, dåvarande Siam under en jordenruntsegling med fregatten "Vanadis". Hans dagbok ger en målande skildring av besöket hos den dåvarande konungen, Rama V, i det Kungliga Palatset.

Nu får vi förmånen att gästa Eders Majestäter i Ert Palats, som rymmer otroliga kulturskatter. Vi ser fram emot att under vårt besök få uppleva det moderna Thailand med framstående teknisk kompetens, avancerad forskning, ett rikt jord- och skogsbruk och mycket annat som lockar oss svenskar till ständigt ökande samarbete inom många områden. På vårt program står också kultur och konst.

Värdefulla politiska och ekonomiska band finns mellan våra länder. Thailand är en betydelsefull handelspartner för Sverige. Jag hade nöjet att år 1990 inviga Svensk-Thailändska Handelskammaren. Sedan dess har många svenska företag etablerat sig här. Den svenska näringslivsdelegation, som samtidigt med oss besöker Bangkok, och de vetenskapliga seminarier som arrangeras för thailändska och svenska experter, vittnar om att intresset är stort för en vidare utveckling av kontakterna inom många olika områden.

Inom ramen för Förenta Nationernas arbete har våra båda länder ofta likartade åsikter. Vi verkar gemensamt för fred, strävan efter tolerans, respekt för mänskliga rättigheter och andra demokratiska värden. Samtidigt strävar vi efter högre välstånd för de mindre lyckligt lottade. Eders Majestäters insatser för förbättrade levnadsvillkor för Thailands landsbygdsbefolkning och för att slå vakt om demokrati och pluralism röner respekt och beundran på många håll i världen.

Drottning Silvia och jag ser fram emot att besöka några av de projekt, som Eders Majestäter står bakom, både här i Bangkok och i norra Thailand. Jag syftar på The Support Foundation och på de olika verksamheterna i Doi Tung.

För oss svenskar är Thailand framför allt förknippat med sol, värme, natur och exotiska upplevelser. Hit reser vi mera än till något annat land utanför Europa; förra året rörde det sig om närmare en kvarts miljon resenärer från Sverige. Å andra sidan har 12 000 thailändare bosatt sig i Sverige. Det är beundransvärt, inte minst med tanke på klimatskillnaderna mellan våra båda länder.

I norra Sverige, i en ort som heter Ragunda, finns sedan några år ett minnesmärke, som årligen drar tusentals svenska och utländska besökare. Det är en thailändsk sala, en paviljong med en staty av Kung Rama V, som för mer än hundra år sedan avlade statsbesök i Sverige. Jag måste säga att det var en bedrift att på den tiden resa hela vägen från Thailand till Sverige och dessutom ge sig ut på, för den tiden, äventyrliga färder på de nordligare breddgraderna i vårt land.

Detta visar väl om något på de vänskapsband, som sedan så länge finns mellan våra länder. Eders Majestäter har bekräftat viljan att fortsätta och stärka kontakterna. Ni avlade ett uppskattat statsbesök hos min farfar, Kung Gustaf VI Adolf i september 1960. Den uppmärksamhet Ni sedan visade genom H.K.H. Prinsessan Sirindhorns närvaro vid hans begravning - ett drygt decennium senare - upptogs med stor tacksamhet av vår familj.

Drottningen och jag har sett fram emot vårt besök i Thailand , samtidigt som vi med stor oro har följt utvecklingen i världen. Vi hoppas på och önskar att en fredlig lösning av världens stora konflikter kan komma till stånd. Internationellt samarbete är bästa vägen till förståelse och fredlig samexistens. Mot denna bakgrund vill jag se detta statsbesök som ett bevis på vidare utveckling av vänskapen mellan våra länder.

Låt mig nu föreslå att vi till Eders Majestäter och Den Kungliga Familjen samt för Thailand höjer våra glas i en gemensam skål.

Tack och skål!