H.M. Konungens tal i samband med statsbankett i National­palatset i Mexiko City

Mexico City

(Det talade ordet gäller)

Herr President,

Fru de Fox,

Mina Damer och Herrar,

Det är en stor glädje för oss att vara tillbaka efter det att tjugo år gått sedan vi gjorde vårt första statsbesök här i Mexiko. Det var en oförglömlig resa, som gjorde djupa intryck på både Drottningen och mig. Gästfriheten, de historiska minnena , den kulturella mångfalden och den spännande naturen minns vi fortfarande och de har präglat våra förväntningar på detta besök.

Vi hoppas nu få lära känna dagens Mexiko och dess strävanden mot fortsatta framsteg och utveckling. Vi vet att Ni, Herr President redan efter bara ett år i Ert ämbete, är en drivande och inspirerande kraft i denna process.

Mexico präglas av en fascinerande kombination av historia och samtid. En av Mexikos störste författare, Carlos Fuentes, har sagt att i Mexiko är det förflutna för evigt levande.

Mexico ger även starka och uppskattade avtryck på världsarenan. Landets aktiva engagemang i många frågor imponerar. Den lyckade FN-konferensen i Monterrey är ett bra exempel. Mexiko har etablerat sig som ett av de ledande länderna i den västra hemisfären och som en tongivande internationell aktör. Inför en framtid, som alltmer kommer att präglas av internationell samverkan, känns detta positivt och betryggande.

Herr President,

Mexico och Sverige har sedan lång tid tillbaka nära och utmärkta relationer. Det geografiska avståndet mellan våra länder har överbryggats av gemensamma intressen och en samsyn i många internationella frågor.

Detta har resulterat i fruktbart samarbete, inte minst inom viktiga områden som nedrustning och internationellt fredsfrämjande. Jag tänker då bland annat på att Nobels fredspris 1982 delades mellan Alfonso Garcia Robles och Alva Myrdal för deras arbete för nedrustning. Jag tänker även på Mexikos och Sveriges gemensamma arbete för fred och demilitarisering i Centralamerika.

Mexiko och Sverige delar en stark tilltro till multilateralt samarbete och gemensam problemlösning i internationella fora. FN intar för båda länder en central position i världssamfundets strävanden. Det var därför med glädje Sverige stödde Mexikos kandidatur till FN:s säkerhetsråd.

Våra länder delar även en positiv syn på frihandel. Samarbetet kring de multilaterala handelsfrågorna, inte minst inom ramen för världshandelsorganisationen WTO, kompletterar vår politiska samsyn.

Det mexikansk-svenska industriella samarbetet är omfattande. Allt sedan början av 1900-talet har ledande svenska företag i stor omfattning etablerat sig i Mexico och här funnit en osedvanligt god grund för industriellt samarbete. Idag är nästan 100-talet Sverige-relaterade företag verksamma i landet. Mexiko var förra året det latinamerikanska land som tog emot de största svenska investeringarna. Det visar på omfattningen och styrkan i våra ekonomiska relationer.

Kulturutbytet mellan våra länder är rikt och varierat. Vi har i Sverige kunnat ta del av oförglömliga beskrivningar av den mexikanska folksjälen och nationen. Ett stort antal mexikanska författare och målare har under en längre tid fascinerat svenskarna. Octavio Paz, Nobelpristagare i litteratur 1990, liksom konstnärerna Diego Rivera och Frida Kahlo, för att bara nämna några få.

Vi besöker Mexiko med en förhoppning om att kunna bidra till att ytterligare främja våra redan utmärkta förbindelser. Vårt statsbesök åtföljs av framstående representanter för det svenska näringslivet med sikte på att öka handeln mellan våra länder.

Två seminarier - ett om miljöteknologi och ett om informationsteknologi - kommer att äga rum imorgon. Det gläder mig särskilt att Ni Herr President, tar Er tid att tillsammans med mig ta del av mexikanska och svenska experters erfarenheter och kunskaper.

Handeln mellan våra länder har ökat betydligt de senaste åren. Mexiko är Sveriges näst viktigaste exportmarknader i Latinamerika. Men vi vill gärna öka vår import av mexikanska produkter. Ett tredje seminarium anordnas i samarbete med den mexikanska exportfrämjande organisationen Bancomex med syfte att presentera den svenska marknaden och öka den mexikanska exporten till Sverige.

En svensk designutställning kommer imorgon att invigas av Drottningen, i närvaro av Er, Fru de Fox. Där visas hur design kan underlätta livet för funktionshindrade människor. Ni, Herr President, och Er regering har speciellt uppmärksammat de handikappades situation i bland annat Ert FN-arbete. Det är en hjärtefråga även för Sverige och att den uppmärksammas i allt större utsträckning internationellt är mycket glädjande.

Miljövård är en stor gemensam angelägenhet för våra länder. Vi är i Sverige mycket glada över det stora mexikanska intresset för vattenfrågor. Jag hade nöjet att förra året överlämna The Stockholm Water Prize till en internationellt framstående mexikansk forskare.

Mexikos historiska band till Europa är starka. Under Ert ledarskap, Herr President, har gjorts ytterligare ansträngningar för att främja förbindelserna mellan Mexico och den Europeiska Unionen. Sverige stöder dessa strävanden helhjärtat. Genom Sveriges medlemskap i EU har relationerna mellan våra länder fått ännu en dimension.

Sverige delar Mexikos ambition att en regional integration skall kompletteras med en global dimension. Framtidens utmaningar måste mötas tillsammans över nationsgränser och över världshav. Mexico och Sverige delar denna övertygelse.

Vi kan således se framtiden an med största tillförsikt vad gäller de mexikansk-svenska relationerna, såväl bilaterala som multilateralt, såväl politiskt som ekonomiskt.

Herr President,

Jag vill avslutningsvis än en gång uttrycka Drottningens och min tacksamhet för den gästfrihet och vänlighet som Mexiko åter visar oss. Vi gläder oss åt de kommande dagarnas intressanta program. Vi ser fram emot att få besöka nya delar av landet och uppleva andra infallsvinklar på Mexikos historia, nutid och framtid.

För Mexiko och dess folk, för Er, Herr President och Er familj samt för fortsatt levande och fördjupade kontakter mellan våra länder, ber jag alla förena sig med mig i en skål!