H.M. Konungens tal vid president Putins statsbankett i Ryssland

Ryssland

(Det talade ordet gäller)

Herr President,

Drottningen och jag har med stor nyfikenhet sett fram emot detta statsbesök i Ryssland. För första gången besöker vi Moskva sedan juni 1978 när vi gästade Sovjetunionen och dess dåvarande Statschef Brezjnev. Sedan dess har mycket hänt. Ryssland har förändrats, men de goda rysk-svenska kontakterna har fördjupats och breddats till nya samarbetsområden efter det demokratiska Rysslands framväxt.

Herr President,

Liksom Ryssland reagerade Sverige med bestörtning på terrordåden i USA, ett angrepp mot oskyldiga människor och mot hela demokratin. Alla åtgärder måste vidtas för att förhindra fortsatta terrordåd. Samtidigt får vi inte låta terrorismen bestämma vår dagordning. Vi har därför ansett det viktigt att genomföra detta statsbesök som ett uttryck för den vikt vi fäster vid kontakterna med vårt grannland.

Sverige är den nation i Västeuropa med vilken Ryssland har de äldsta historiska relationerna. De sträcker sig från vikingatiden över den svenska stormaktstiden in i våra dagar. De har varit ömsom fredliga, ömsom krigiska. De har varit politiska, kulturella, ekonomiska och vetenskapliga. Om detta påminner de historiska utställningar som de senaste åren har visats både i Sverige och Ryssland. Nu senast var det "Örnen och Lejonet", en svensk-rysk utställning, som handlade om vårt gemensamma 1600-tal, och som invigdes på Historiska Museet i Moskva av Kronprinsessan och Fru Putina i april i år.

Herr President,

Vi har fortfarande goda minnen av President Jeltsins statsbesök i Sverige i december 1997 och Ert eget besök vid EU:s toppmöte i Stockholm den 23 mars i år, då vi hade möjlighet att träffas på Kungliga Slottet för första gången. Drottningen och Kronprinsessan besökte i november förra året Sankt Petersburg och en rad sociala institutioner inriktade på att hjälpa utsatta barn och ungdomar, en verksamhet som Drottningen engagerar sig alldeles särskilt i.

Våra handelsförbindelser har gamla anor men kan utvecklas vidare. Från svensk sida följer vi med stort intresse och verklig beundran reformpolitiken i Ryssland och den nya, mera marknadsorienterade ekonomiska politik som Ni, Herr President, går i spetsen för. Vi konstaterar att det skett påtagliga ändringar i den ryska ekonomin, vilket stärker förutsättningarna för svenskt näringslivs deltagande i den ryska omdaningsprocessen. Därför besöker just nu också en delegation av framstående svenska företagsledare Ryssland. Jag hoppas att deras möten med sina ryska kollegor skall ge impulser till vidare kontakter. I morgon får jag möjlighet att höra en avrapportering från deras överläggningar.

Intresset för Ryssland i Sverige förblir stort på alla områden, inte minst på det kulturella. I höst har vi i Stockholm förmånen att se flera uppsättningar av ryska pjäser.

Rysk litteratur är efterfrågad. Och på Millesgården, ett av våra förnämsta museer, arrangeras i december den tredje i raden av utställningar av modern rysk konst. Denna gång gäller det Kandinsky.

Som Ni kanske vet, Herr President, är jag mycket road av sport och idrott. I Sverige har vi nu många duktiga idrottsmän och - kvinnor av rysk härkomst. Våra länder har utkämpat flera minnesvärda landskamper, särskilt i ishockey. Dessa har alltid varit spännande och med varierande utgång.

Den ryska turistströmmen till Sverige har ökat betydligt, vilket vi märkt bland annat på de Kungliga Slotten, som håller öppet för allmänheten. Jag hoppas att ännu flera svenskar får möjlighet att besöka Ryssland, som ligger oss så nära geografiskt och som historiskt och kulturellt har spelat och spelar så stor roll för Sverige.

En speciell grupp svenskar gästar just nu Moskva. Den utgörs av flera av våra svenska stjärnkockar, som skall servera Moskva-borna svensk mat under veckan.

För egen del, Herr President, ser jag med särskilt intresse fram emot att resa till nordvästra Ryssland. Det har länge varit en önskan hos mig, inte minst med tanke på att det är den region som ligger närmast Sverige och med vilken vi också har ett välutvecklat regionalt samarbete. Jag är övertygad om att det blir en stor upplevelse att få besöka platser som Solovetskij-öarna, Archangelsk med universitetet och sedan Kolahalvön, där det kommer att finnas många frågor inom Barentshavssamarbetet att diskutera.

Herr President!

Med dessa ord vill jag tacka Er och Fru Putina för det gästfria sätt Ni tagit emot oss på. Vi har spännande dagar framför oss och vi vill gärna redan nu tacka för allt arbete som lagts ned på att planera vårt fullspäckade program. Jag hoppas få se Er och Fru Putina på ett motsvarande besök i Sverige.

För Ryska Federationen och dess folk samt Er, Herr President, och Fru Putina önskar jag framgång i det arbete Ni alla gemensamt utför för Rysslands framtid i fred.

Låt mig utbringa en skål!

Skål och tack!