H.M. Konungens tal i Visby den 6 juni 2000

Visby

(Det talade ordet gäller)

Fru Landshövding,

Kära gotlänningar,

Här i medeltidens Visby, präglat och märkt av sitt rika historiska arv, har vi samlats för att högtidlighålla det nya millenniets första Nationaldag. För mig är detta ett tidens tecken; man kan aldrig gå framåt utan att titta i backspegeln.

Gotlands strategiska läge, mitt i Östersjön, har under tusen år format gotlänningarna till sjöfarare och handelsmän. Här har man inte minst under Hansatiden lärt sig att vara öppen mot omvärlden och att visa gästfrihet, när besökare har kommit över haven med nyheter av skiftande slag. Öppenheten är påtaglig än idag, särskilt sommartid när turister och sommargotlänningar strömmar hit.

Kanske är det just detta karaktärsdrag som medfört att Gotland än idag är en livskraftig bygd, i ständig utveckling. Jordbruket spelar fortfarande en central roll, liksom livsmedelsindustrin och näringslivet i övrigt. Ett fantastiskt museum, en aktiv länsteater och en ny, snabbt växande högskola kompletterar bilden av ett levande Gotland.

Den snabba tekniska utvecklingen inom data- och IT-området underlättar numera de kommunikationer som är av stor betydelse för gotlänningarnas kontakter med omvärlden.

Samtidigt som vi i Sverige fortsätter att utveckla våra traditionella basnäringar, som skogs- och verkstadsindustrin, växer just IT-sektorn snabbt till ett nytt svenskt flaggskepp på världsmarknaden.

Utvecklingstakten är hög och arbetstempot likaså. Oroande signaler om människors sviktande hälsa och nya folksjukdomar kommer tätare och tätare. Vi måste få tid att stanna upp och tänka och reflektera över livets sammanhang.

Livskvalitet är ett viktigt begrepp som vi nu allt oftare talar om. Många människor väljer medvetet både sysselsättning och bostadsort utifrån detta perspektiv. Jag förstår varför många väljer Gotland, denna mötesplats mitt i Östersjön.

Alldeles särskilt förstår jag det en dag som denna, när jag ser ut över det undersköna Visby med sin ringmur, sina vackra byggnader, rosorna och alla Er som kommit hit för att med Drottningen och mig hylla Sverige och alla de värden det står för.

Låt oss göra det i förhoppningen om att framtiden för hembygden, här på Gotland och på alla andra håll i Sverige, kommer att präglas av fortsatt fred och frihet. Vi måste visa öppenhet mot omvärlden och mot människor från andra kulturer och religioner. Det har vi gjort genom århundraden och vårt kulturarv har berikats av dessa kontakter på många olika sätt.

Jag föreslår nu att vi tillsammans utbringar ett fyrfaldigt leve för Sverige.

Leve det.