H.M. Konungens tal vid galamiddag för Deras Majestäter Kejsar Akihito och Kejsarinnan Michiko av Japan

Kungl. Slottet, Stockholm

(Det talade ordet gäller)

Eders Majestäter,

Det är en stor glädje för Drottningen och mig att säga varmt välkomna till Sverige. Detta statsbesök av en japansk kejsare i vårt land är en bekräftelse på de långvariga och goda förbindelser som råder mellan Japan och Sverige. Det visar samtidigt på vår ömsesidiga strävan att bredda och förstärka dessa band.

Drottningen och jag har åtskilliga gånger besökt Japan. Vi har alltid särskilt fascinerats och imponerats av landets rika kultur. Japans stora ekonomiska framsteg under efterkrigstiden har också givit resultat som vi med intresse har kunnat bevittna. Min första resa till Japan ägde rum redan 1970 i samband med den minnesvärda världs-utställningen i Osaka.

Tjugo år senare, år 1990, inbjöds jag att delta i Japans svar på Vasaloppet, på ön Hokkaido. Tävlingen arrangeras numera regelbundet av entusiastiska Sverigevänner i Asahikawa, där det för övrigt finns ett levande svenskt center, som vårdar kontakterna med Sverige.

Men ett av mina finaste reseminnen härrör sig från samma år, då Drottningen och jag fram emot höstkanten begav oss till Hakone, som min Farfar, Konung Gustav VI Adolf, på sin tid väckt mitt intresse för. Det anrika Hotel Fujiya och dess natursköna omgivningar gav oss ett par dagars avkoppling och oförglömliga upplevelser av japansk kultur.

Drottningen och jag minns naturligtvis också alldeles särskilt vårt statsbesök i Japan år 1980 hos Eders Majestäts far, Kejsar Hirohito. Vi fick ett varmt mottagande som vi nu gärna vill återgälda.

Drottningen och jag hoppas därför att Eders Majestäters statsbesök i Sverige skall ge en god bild och många minnen av vårt land, trots att det inte finns tid till några längre resor utanför huvudstaden. Programmet erbjuder möten med det traditionella Sverige såväl som med vårt unga, moderna samhälle. Jag hoppas också att den vackra svenska naturen skall visa sig från sin bästa sida, när vi besöker Mariefred och gör en båttur på sjön Mälaren.

Eders Majestäter har alltid visat stort intresse för Sverige, vilket vi värdesätter mycket. Redan år 1953 besökte Eders Majestät Sverige första gången och för femton år sedan var Eders Majestäter här som Kronprins och Kronprinsessa. Eders Majestät har ett välkänt vetenskapligt intresse. Ni har bland annat skrivit insiktsfullt om nestorn i de svensk-japanska relationerna, botanisten Carl Petter Thunberg, vars skildring av en resa i Japan på 1770-talet spred kunskaper om Ert avlägsna land i Europa. Detta personliga engagemang vill vi gärna tolka som ett intresse inte bara för vetenskapen utan också för Sverige.

Jag vänder mig nu särskilt till Hennes Majestät. Ert stora kulturella intresse är välkänt. Ni är inte bara en skicklig pianist och harpist utan också mycket kunnig i klassisk poesi. Intresset för barnböcker är något vi i Sverige, med våra många duktiga barnboksförfattare, sätter stort värde på. Hela den Kejserliga Familjen delar Eders Majestäts omfattande kunskaper om och intresse för kultur, vilket betyder mycket för landet och dess medborgare.

Kontakterna mellan Japan och Sverige är sedan länge många och djupa. De vilar på en fast grund och ökar ständigt. På det ekonomiska området spelar Japan en viktig roll i världen och Japan är naturligtvis en viktig partner för Sverige. Finans- och handelspolitiska överläggningar hålls regelbundet.

Handeln mellan våra båda länder fortsätter att utvecklas positivt, och Japan är Sveriges tredje största exportmarknad efter EU och USA. Ett stort antal japanska företag har etablerat sig i Sverige och väljer vårt land som centrum för sina aktiviteter i Östersjöområdet. Strategiskt viktiga investeringar och företagsköp har ytterligare stärkt de ekonomiska banden.

Även inom den nya ekonomins spjutspetsområden pågår ett intensivt japanskt-svenskt samarbete liksom inom forskning och teknik-utveckling. Det regeringsavtal som slöts förra året är ett tecken på den gemensamma ambitionen att ytterligare fördjupa och vidga detta. Informationsteknologi och genetisk forskning är områden med stor potential för djupare samarbete. Det är också glädjande att avtal mellan flera universitet och högskolor har bidragit till ett växande studentutbyte mellan våra länder.

På kulturområdet är kontakterna intensiva. När Stockholm 1998 var Europas Kulturhuvudstad, var Japan den största enskilda utländska deltagaren med många evenemang. Utöver traditionellt kulturutbyte hämtar unga svenska konstnärer, designers och andra kultur-personligheter inspiration och idéer från Japan och vice versa. Flera svenska artister har exempelvis haft stora framgångar i Japan.

På den internationella scenen har Japan och Sverige länge samarbetat på ett stort antal områden. Vi är båda djupt engagerade i arbetet med att stärka och reformera FN. Under de senaste åren har såväl Japan som Sverige suttit i FN:s säkerhetsråd och känner vikten av att stärka detta, för världsfreden, så centrala organ. En regelbunden dialog förs i frågor om utvecklingsbistånd och nedrustning på det internationella planet och där har vi också många sammanfallande intressen.

Våra samhällen grundas inom viktiga områden på gemensamma värderingar. Vi står inför många likartade utmaningar. Miljön är ett sådant område där Japan och Sverige tillsammans kan lämna värdefulla bidrag. Våra länder står också inför förändringar till följd av en ny åldersstruktur i samhället. Här kan vi säkerligen lära av varandra inför kommande behov av nya lösningar.

Jag är övertygad om att våra förbindelser kommer att fortsätta att utvecklas positivt, inte minst efter detta statsbesök. Det är min förhoppning att Eders Majestäter återvänder till Japan med nya intryck och många fina minnen från vårt land.

För Eders Majestäters välgång, för fortsatt lycka för Japan och dess folk och för vänskapen mellan Sverige och Japan ber jag nu alla gäster förena sig med Drottningen och mig i en skål.