H.M. Konungens tal vid invigningen av satellitkonferens om brottsförebyggande arbete

(Det talade ordet gäller)

Till alla Er, som idag har samlats på många platser runt om i vårt land, vill jag inleda med att framföra ett varmt och personligt tack för att Ni engagerar Er i kampen mot brott och våld. Ert arbete, som ofta är ideellt och medför egna uppoffringar, är viktigt för oss alla, inte minst för våra ungdomar och för den allmänna moralen i vårt samhälle. Ni utgör goda förebilder för hur en engagerad samhällsmedborgare bör reagera - Ni känner ansvar och bidrar konstruktivt till att finna lösningar till problemen.

Det finns mycket i vårt land, som vi kan vara stolta över. Det märker jag bland annat vid mina olika resor runt om i Sverige. Samtidigt kan jag inte bortse från de - tyvärr - negativa sidorna, i detta fall brottsligheten och våldet.

Vid olika tillfällen har jag samlat enskilda människor och representanter för organisationer, som arbetar mot våld, till samtal på Stockholms Slott. Dessa möten har varit mycket givande för mig - och jag hoppas även för de övriga deltagarna.

Det är ju viktigt att vi känner att vi inte är ensamma utan att det finns väldigt många runt om i Sverige som är delaktiga i engagemanget för våra ungdomar. Det finns tack och lov många som strävar åt samma håll för att få slut på våldet.

Situationen i Sverige i fråga om våld och brottslighet är inte unik. Tvärtom. I många länder är det värre. Men problemet hos oss är trots allt tillräckligt stort för att skapa otrygghet och rädsla hos många människor. Och just detta är något som oroar mig särskilt.

Det har i alla tider funnits brottslighet. Vi ska inte vara blåögda och tro att vi kan utrota den. Men detta får inte hindra oss från att bekämpa den så långt som det någonsin är möjligt. På alla nivåer måste vi försöka påverka utvecklingen. Jag tror, att detta arbete skall utföras nära dem som är berörda och om möjligt i samarbete med dem, som behöver hjälp och stöd, för att avhålla sig från våld och annan brottslighet.

Alla Ni, som deltar i denna satellitkonferens känner bäst till Era egna lokala förutsättningar och förhållanden. Ni måste hitta de bästa lösningarna. Ni vet vart Ni skall vända Er för att engagera dem som berörs. Alla måste vi samverka för att komma vidare i denna viktiga samhällsfråga. Alla har vi en funktion att fylla i arbetet för att trygga Sverige, där människor inte är ängsliga för att röra sig ute på gator och torg.

Det jag har sett av lokalt engagemang, entusiasm och kreativitet säger mig att vi kan nå de önskvärda resultaten i kampen mot brottsligheten just genom förebyggande arbete på lokal nivå. På central nivå kan man bidra med att skapa nödvändiga och rimliga förutsättningar för det lokala arbetet.

Jag hoppas nu att denna satellitkonferens skall hjälpa till att stimulera arbetet mot våld och annan brottslighet. Vi har alla ett gemensamt intresse i att lyckas och kan känna styrkan av att veta att vi aldrig behöver vara ensamma i vår kamp.

Med dessa ord förklarar jag Satellitkonferensen om brottsförebyggande arbete öppnad.