H.M. Konungens tal på Kungliga slottet med anledning av Konungens 25-årsjubileum som monark

Kungl. Slottet, Stockholm

(Det talade ordet gäller)

Idag är det tjugofem år sedan jag blev Sveriges Konung. Det är en ansenlig tid. Talar man i stället om ett kvarts sekel, känns perspektivet ännu längre.

Redan i samband med Nationaldagen firade vi detta jubileum genom att inbjuda bland annat representanter för alla Sveriges kommuner till en fest för nästan två tusen gäster här på Stockholms Slott. Men egentligen är det först nu som tjugofem år har gått. Därför har jag känt det angeläget att högtidlig-hålla denna dag och gläder mig åt att kunna hälsa Er välkomna till denna lunch.

Det förtroende jag känt under dessa år är för mig av stor betydelse. Stödet från svenska folket har hjälpt mig att verka "För Sverige - I tiden".

Det är idag även tjugofem år sedan min Farfar, Kung Gustaf VI Adolf, gick ur tiden. Han var en älskad och respekterad monark, men också en naturlig centralpunkt i Familjen. Med Hans bortgång försvann en viktig länk i landets och Familjens historia.

Jag tänker idag på min Farfar men också på våra barn. I Er, kära ungdomar, finns inte enbart framtiden utan också kontinuiteten.

Med stor tillförsikt ser jag framåt. Att representera vårt land, här hemma och utomlands, är ett privilegium som jag kommer att fortsätta att förvalta med respekt, noggrannhet och tacksamhet.

Än en gång, hjärtligt välkomna!