H.M. Konungens tal i Västerås den 6 juni 1990

Västerås

(Det talade ordet gäller)

Herr landshövding; kära västeråsare, kära landsmän

Idag den 6 juni har vi samlats här på Djäkneberget i Västerås för att högtidlighålla Sveriges nationaldag. Vi hyllar vårt land och allt vad det står för: de traditioner och värderingar; det arbete och de människor; som tillsammans byggt upp vårt Sverige

En dag som denna betyder vår historia mycket. Därför är det en glädje för Drottningen och mig att just idag få besöka Västerås, denna 1000-åring som under åren haft en central roll i vårt lands utveckling.

Västerås historia sammanfaller i stora stycken med Sveriges. Många av de händelser och skeenden som format vår nation har utspelats just här. Staden har alltid haft ett strategiskt läge vid Mälaren; på lagom avstånd från Stockholm. Både Engelbrekt och Gustav Vasa hade därför Västerås som stödjepunkt för sina bondehärar.

Under de 500 år som förflutit sedan Engelbrekts tid har staden varit säte för rådslag och beslut som varit av avgörande betydelse för hela Sverige. Detta har särskilt gällt inom kyrkans, utbildningens och näringslivets områden. Reformationsriksdagen i Västerås år 1527 lade grunden för den statskyrka som vi än idag har och Sveriges första gymnasium inrättades här genom Johannes Rudbeckius försorg redan 1623.

De gamla bergslagstraditionerna har haft ett starkt fäste i Västerås och lever vidare än i dag i moderna former. Det 1000-åriga Aros ger stoff för tankar om det förgångna men också om framtiden. Festligheterna under hela detta jubileumsår är många. Jag hoppas att de skall ge er alla inspiration och energi att fortsätta det arbete era förfäder utfört på denna plats ända sedan 900-talet.

Det är viktigt även en dag som denna att se på oss själva ett större perspektiv. Västerås är en del av Sverige och Sverige är en del av Europa och resten av världen. Vi måste lyfta blicken över de geografiska politiska och religiösa gränserna.

Vi lever i en tid när Europas karta förändras på ett dramatiskt sätt. Jag ser det som ett stort privilegium att få uppleva denna utveckling som vi för bara ett år sedan inte ens kunde ana.

Men denna nya utveckling ställer ökade krav på Sverige och oss svenskar. Vi kan inte stå vid sidan som passiva observatörer, vår öppenhet kommer att prövas på ett annat sätt än tidigare.

De tecken på främlingshat som på senare tid kommit i dagen på olika håll i vårt land är skrämmande och ovärdiga. Vi måste med alla medel stävja denna form av primitiva känsloyttringar som inte hör hemma i Sverige, det krävs att vi var och en tar vårt ansvar både på hemmaplan och i världssamfundet.

Vi svenskar har alltid varit ett resande folk; från forna tiders vikingar till dagens jorden-runt-luffande ungdomar, var välfärd är beroende av vår handel med omvärlden, detta har i sin tur satt en internationell prägel på vår industri och på de duktiga affärsmän som på de utländska marknaderna försvarar våra färger.

Inte minst inom detta område har Västerås varit en föregångare, när dess största företag gav sig ut i Europa och blev internationellt i verklig mening.

Under mer än ett sekel har Västerås varit centrum för vårt lands kompetens på energiområdet; en bransch som av naturliga skäl har fått globala dimensioner, jag är övertygad om att den avancerade högteknologiska verksamhet som bedrivs här även i framtiden kommer att ge vårt land en framskjuten plats på den internationella scenen. Högskolan i Västerås har satsat på en internationell profil i kombination med huvudsaklig inriktning på teknologi. Den lämnar därmed garanti för tillväxten inom detta viktiga område.

1000-åriga Aros är en kommun i tiden, samtidigt som man slår vakt om sina anor och sin historia ser man framåt och utåt. Det tycker jag att vi alla skall göra när vi nu samlas under vår nationalsymbol, den svenska flaggan. Den har i sekler varit sinnebilden för vår frihet och vårt oberoende i krig och fred, sinnebilden för vårt fosterland.

I denna anda föreslår jag nu att vi alla förenar oss i ett fyrfaldigt leve för Sverige: leve Sverige!