Statsbesök från Frankrike

Den 24–25 oktober avlägger Frankrikes president Emmanuel Macron, tillsammans med sin hustru Brigitte Macron, statsbesök i Sverige på inbjudan av H.M. Konungen.

Presidenten åtföljs av en delegation med representanter för regering och näringsliv.

Syftet med statsbesöket är att ytterligare stärka och främja de långvariga, breda och utmärkta relationerna mellan Sverige och Frankrike. Det syftar också till att stimulera fördjupade samarbeten inom områden som innovation och grön omställning samt försvar och säkerhet i närområdet.

Sverige och Frankrike har sedan 2017 ett strategiskt partnerskap för innovation och gröna lösningar. Det finns ett nära samarbete inom försvars- och säkerhetspolitiken och ett betydande handels- och investeringsutbyte.

Det senaste statsbesöket från Frankrike ägde rum år 2000. Det senaste utgående statsbesöket ägde rum år 2014.

Mer information om programmet och deltagare publiceras närmare besöket.

Till redaktionen

Medierepresentanter behöver särskild ackreditering via UD för att bevaka statsbesöket. Sista dag att ansöka om ackreditering är måndag 16 oktober 2023.

Presskontakter

Boel Lindbergh

Chef, UD:s internationella presscenter