Hålltider för regeringsskiftet

Måndagen den 17 oktober röstade riksdagen för talman Andreas Norléns förslag att utse Ulf Kristersson till statsminister. Regeringsskiftet sker vid en konselj under H.M. Konungens ordförandeskap tisdagen den 18 oktober.

Detta är gemensam pressinformation från Kungl. Hovstaterna, Sveriges riksdag och Regeringskansliet.

Regeringsförklaring

Tisdagen den 18 oktober klockan 9.30 avger den tillträdande statsministern en regeringsförklaring i kammaren och anmäler vilka övriga statsråd som ska ingå i regeringen.

Pressträff i riksdagen

Den tillträdande statsministern håller därefter en pressträff i Sammanbindningsbanan, Östra riksdagshuset, cirka klockan 10.30. Plats intas klockan 10.15. Riksdagens pressackreditering krävs. Säkerhetskontroll kommer att genomföras.

Föranmälan till pressträffen (begränsat antal platser): Via e-post till Helena Walentowicz, pressekreterare hos Moderaterna, senast tisdagen den 18 oktober klockan 9.00.

Fototillfälle på Riksplan

Ett fototillfälle på Riksplan äger rum cirka klockan 12.45 när den tillträdande regeringen lämnar riksdagen för promenad till Kungl. Slottet. Plats intas klockan 12.25, inpassering via Södra Helgeandstrappan. Riksdagens pressackreditering krävs. Säkerhetskontroll kommer att genomföras.

Föranmälan till fototillfället (begränsat antal platser): Via e-post till Helena Walentowicz, pressekreterare hos Moderaterna, senast tisdagen den 18 oktober klockan 9.00.

Skifteskonselj

Det formella regeringsskiftet sker klockan 13.00 vid en särskild konselj på Kungl. Slottet med H.M. Konungen som ordförande. H.K.H. Kronprinsessan, talmannen och den nya regeringen närvarar. Talmannen överlämnar vid konseljen förordnandet att vara statsminister till Ulf Kristersson. Kungen konstaterar därefter att regeringsskifte har ägt rum. Medieposition för foto-, film- och ljudupptagning samt skrivande reportrar i konseljsalen.

Ackreditering (begränsat antal platser): Via e-post till Kungl. Hovstaternas informationsavdelning, senast tisdagen den 18 oktober klockan 10.00. Media som fått beviljad ackreditering till konseljen samlas vid Södra slottsvalvet, Slottsbacken, klockan 12.00. Säkerhetskontroll kommer att genomföras.

Fototillfälle på Lejonbackens terrass

Fototillfälle för ackrediterad media arrangeras efter konseljens slut på Lejonbackens terrass, cirka klockan 13.40. Inpassering från Mynttorget senast klockan 13.10.

Föranmälan till fototillfället på Lejonbackens terrass (begränsat antal platser): Via e-post till Jenny Ryderstedt, Regeringskansliets presstjänst, senast tisdagen den 18 oktober klockan 9.00.