Statsbesök från Nederländerna

Nederländernas kungapar, DD.MM. Konung Willem-Alexander och Drottning Máxima, avlägger statsbesök i Sverige 11–13 oktober 2022 på inbjudan av H.M. Konungen.

Syftet med statsbesöket är att befästa och främja de långvariga och mycket goda förbindelserna mellan Sverige och Nederländerna, som går tillbaka till 1600-talet. Länderna arbetar tillsammans för att göra Europa grönare, mer motståndskraftigt och ekonomiskt starkare. Statsbesöket kommer att fokusera på frågor om grön innovation, inklusive energiomställning och livsvetenskap, maritima relationer och jämställdhet. Även andra ämnen kan bli aktuella som berör ländernas gemensamma värderingar och lösningar för nuvarande och framtida utmaningar.

Besöket är tre dagar långt och äger rum i Stockholm och Göteborg.

Mer information om programmet, deltagare och medieackreditering publiceras närmare besöket.

Presskontakter

Boel Lindbergh

Chef, UD:s internationella presscenter