Göran Lithell utsedd till ny förste hovmarskalk

H.M. Konungen har beslutat att utse hovmarskalk Göran Lithell till chef för H.M. Konungens hovmarskalksämbete med tillträde den 1 januari 2023.

Göran Lithell efterträder förste hovmarskalken Mats Nilsson när denne slutar den 31 december 2022 efter 11 år i ämbetet.

Lithell arbetar sedan 2019 som chef för H.M. Konungens hovstat. Han har en bakgrund inom Utrikesdepartementet. Mellan 2014 och 2019 tjänstgjorde han som andreman vid Sveriges ambassad i Washington D.C.

Lithell har tidigare tjänstgjort vid beskickningar i Ryssland, Estland och Danmark.

Lithell har också arbetat som stabschef på Försvarsdepartementet och vid Utrikesdepartementets Ministerkansli.

Göran Lithell. Foto: Anna-Lena Ahlström/Kungl. Hovstaterna

Göran Lithell. Foto: Anna-Lena Ahlström/Kungl. Hovstaterna

Om Hov­marskalks­­ämbetet

H.M. Konungens hovmarskalksämbete består av H.M. Konungens hovstat, H.M. Drottningens hovstat, H.K.H. Kronprinsessans hovstat, H.M. Konungens hovstall, ceremonistaten och hushållet. Ämbetet har ansvar för planering, förberedelser och genomförande av H.M. Konungens och Kungl. Familjens officiella framträdanden och representation, inklusive statsbesök, officiella resor, audienser, representationsmiddagar, jubileer, invigningar, besök med mera.

Läs mer om Hovmarskalksämbetet

Presskontakter

Informationsavdelningen