Inkommande statsbesök från Finland – programmet i korthet

Den 17–18 maj avlägger Finlands president Sauli Niinistö och fru Jenni Haukio statsbesök till Sverige.

Tisdag 17 maj

Förmiddag

Högtidlig välkomstceremoni
Statsbesöket inleds när Kungaparet möter presidentparet vid Hovstallet för kortege till Kungl. Slottet.
Hovstallet

Vid den högtidliga välkomstceremonin på Inre borggården inspekterar presidenten och Kungen Grenadjärkompaniet ur Livgardet och nationalsånger spelas. Presidentparet presenteras för representanter för riksdag och regering. Kungaparet hälsar samtidigt på den finska delegationen. Allmänheten är välkommen att närvara vid välkomstceremonin på Inre borggården.
Kungliga slottet

Kungen och presidenten ger därefter ett pressuttalande i Lovisa Ulrikas matsal.

Möte med talmannen
President Niinistö tas emot av talman Andreas Norlén i riksdagen. Efter deras möte håller presidenten ett anförande i Andrakammarsalen, i närvaro av kungaparet och fru Haukio. Temat för anförandet är ”Ett ansvarstagande, starkt och stabilt Norden”. Anförandet webbsänds på riksdagens webbplats.
Riksdagen

Bernadottebiblioteket
Drottningen och fru Haukio besöker Bernadottebiblioteket på Kungl. Slottet, där t.f. slottsbibliotekarie Arvid Jakobsson kommer att förevisa ett urval av bibliotekets objekt.
Bernadottebiblioteket

Lunch
Kungaparet bjuder presidentparet på lunch på Kungl. Slottet.
Utrikesministern står samtidigt värd för en lunch på Utrikesdepartementet för representanter ur den finska delegationen.

Eftermiddag

Möte med statsministern
Efter lunch tar statsminister Magdalena Andersson emot president Sauli Niinistö i Adelcrantzska huset. Efter bilaterala överläggningar hålls en presskonferens.

Waldemarsudde
Fru Haukio och Drottningen besöker Waldemarsudde och utställningen ”Ljus över hav och land – Önningebykolonin på Åland”. De tas emot av riksmarskalk Fredrik Wersäll och överintendent och museichef Karin Sidén.
Waldemarsudde

Kulturevenemang: Dåtida, samtida och framtida – hur vidareutvecklas det svensk-finska kultursamarbetet
Presidentparet och Kungaparet deltar i ett kulturevenemang arrangerat av Finlandsinstitutet, Svenska institutet och Kulturhuset Stadsteatern. Efter öppningstal av utrikeshandelsminister och minister för nordiska frågor Anna Hallberg följer samtal om de kulturella banden mellan Finland och Sverige och visioner framåt. Medverkande: Maria Sid, teater- och scenkonstchef Kulturhuset Stadsteatern, Stefan Forsberg, vd och chef Stockholms konserthus och Susanna Pettersson, överintendent Nationalmuseum. Därefter följer ett panelsamtal om nya möjligheter för film- och tevedramaindustrin med Alma Pöysti, skådespelare, Dritero Kasapi, teaterchef Riksteatern, Klaus Härö, regissör och Laura Munsterhjelm, Actors in Scandinavia. Mark Levengood är konferencier. Medverkar gör också Stina Ekblad, Bianca Kronlöf, Shebly Niavarani, Virpi Pahkinen och Anna Järvinen. Cecilia Brinck, kommunfullmäktiges ordförande och Kerstin Brunnberg, styrelseordförande, Maria Sid, teater- och scenkonstchef och Malin Dahlberg, vd Kulturhuset Stadsteatern, samt Madeleine Sjöstedt, generaldirektör Svenska institutet och Anders Eriksson, direktör Finlandsinstitutet tar emot vid ankomst.
Kulturhuset Stadsteatern
Finlandsinstitutet
Svenska institutet

Kväll

Galamiddag
Statsbesökets första dag avslutas med att Kungaparet ger en galamiddag på Kungl. Slottet.

Onsdag 18 maj

Förmiddag

Rundabordssamtal om grön omställning
Presidenten och Kungen deltar i ett rundabordssamtal på Finlandsinstitutet, arrangerat av Business Sweden och Svenskt Näringsliv, med Finlands näringsminister Mika Lintilä och näringsminister Karl-Petter Thorwaldsson, samt företrädare för finskt och svenskt näringsliv, bland dem Fredrik Persson, styrelseordförande Svenskt Näringsliv och Jan Larsson, vd Business Sweden. Temat för samtalet är ländernas arbete med att stärka motståndskraften och innovationssamarbetet och påskynda den gröna omställningen. ”How can Finland and Sweden co-innovate and scale-up solutions to accelerate the green transition? Tuula Teeri, vd Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademin, IVA, är moderator. Finlandsinstitutets direktör Anders Eriksson hälsar välkommen vid ankomst.
Finlandsinstitutet
Business Sweden
Svenskt Näringsliv

Stockholms örlogsbas Berga
Presidenten och Kungen besöker Stockholms örlogsbas Berga, i sällskap av Prins Carl Philip. De välkomnas av ställföreträdande chefen för Amfibieregementet, överstelöjtnant Joakim Kindahl. Besöket inleds med möte med Amfibieregementets och Fjärde sjöstridsflottiljens personal och förevisning av fartyg och materiel. Därefter följer en genomgång av det svensk-finska försvarssamarbetet med deltagande av Finlands försvarsminister Antti Kaikkonen, statssekreteraren i Försvarsdepartementet Jan-Olof Lind, samt ÖB Micael Bydén. Besöket avslutas med ett rundabordssamtal med säkerhets- och försvarspolitiska experter.
Försvarsmakten

Svenska Akademien
Fru Haukio och Drottningen besöker Svenska Akademien, där de välkomnas av den ständige sekreteraren Mats Malm. Tillsammans med ledamöterna Tua Forsström och Åsa Wikforss äger ett samtal rum om Svenska Akademiens arbete med ordböcker, priser/stipendier, Nobelpriset i litteratur och utgivningen av böcker. I Börssalen kommer man att få information om själva salen samt titta på utställningen av arkivföremål.
Svenska Akademien

Nordiska museet, aktivitetscenter för ukrainska barn
Fru Haukio och Drottningen besöker Nordiska museet och aktivitetscentret för ukrainska barn, Ukrainian Children Activity Center, som drivs i samarbete med den ideella organisationen Beredskapslyftet. Centret öppnade i mitten av april och har som mål att erbjuda barn som flytt krigets Ukraina en trygg miljö med rutiner och socialt umgänge. Nordiska museets chef Sanne Houby Nielsen, Beredskapslyftets ordförande Malin Leffler och medgrundare Fredrik Hillelson hälsar välkommen. Efter en kort introduktion om syftet med Beredskapslyftet berättar centrets ukrainske projektledare Denys Grodyenko om bakgrunden till och arbetet vid centret.
Nordiska museet – Ukrainian Children Activity Center

Lunch i Stockholms stadshus
Stockholms stad ger en lunch med kommunfullmäktiges ordförande Cecilia Brinck och finansborgarrådet Anna König Jerlmyr som värdar. Vid lunchen i Gyllene salen deltar presidentparet, Kungaparet, Kronprinsessparet och Prinsparet. Regeringen representeras av näringsminister Karl-Petter Thorwaldsson.
Stockholms stadshus

Eftermiddag

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB
Presidentparet och Kungaparet besöker Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB. De tas emot av generaldirektören Charlotte Petri Gornitzka. Regeringen representeras av justitie- och inrikesminister Morgan Johansson. På MSB kommer det svensk-finska samarbetet inom krisberedskap och civilt försvar att presenteras och exempel ges på hur det operativa arbetet går till.
MSB

Presidentparets mottagning
Presidentparet står värd för en mottagning till sina svenska värdars ära.

Kväll

Avsked
Statsbesöket avslutas när Kungaparet tar farväl av sina gäster vid en ceremoni på Kungl. Slottet.

Presskontakter

Boel Lindbergh
Chef, UD:s internationella presscenter
Telefon 08-405 50 08
Mobil 072-735 50 08
boel.lindbergh@gov.se

Marie Bendegard
Departementssekreterare, Europaenheten
Telefon 08-405 91 47
Mobil 073-182 50 29
marie.bendegard@gov.se