Designtävling för det kungliga jubileums­året 2023

Kungl. Hovstaterna utlyser en designtävling för att ta fram ett emblem som ska vara symbolen för hela det kungliga jubileumsåret 2023. En tävlingsportal för tävlande är öppen 22 mars – 25 april och nås via Kungahusets hemsida.

Tävlingen riktar sig till studenter som läser grafisk formgivning eller design vid ett svenskt lärosäte eller utbildningsinstitut. Emblemet kommer att användas som symbol för en rad aktiviteter och högtidlighållanden som genomförs runtom i Sverige under 2023.

År 2023 markerar 50-årsjubileet för H.M. Konungens trontillträde 1973. Jubileet sammanfaller även med 500-årsminnet av valet av Gustav Vasa till kung vilket kan ses som upptakten till Sverige som nationalstat.