H.K.H. Kronprinsessan påbörjar utbildnings­program i Försvarsmakten

Kronprinsessan kommer under 2022 att genomgå en utbildningsserie inom Försvarsmakten i syfte att öka sin kunskap och förståelse för Försvarsmaktens uppgifter och verksamhet på strategisk, operativ och högre taktisk nivå.

Som tronföljare fortbildar sig Kronprinsessan kontinuerligt gällande Sveriges försvar, bland annat genom besök till olika verksamheter och genom utbildningar såsom den som nu inleds.

Under våren omfattar utbildningsprogrammet inledningsvis ett antal dagars utbildning och information vid Försvarsmaktens högkvarter. Därefter följer deltagande vid Solbackakursen som arrangeras av Försvarshögskolan i samarbete med Försvarsmakten och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap. Kursen är en vecka lång och riktar sig främst till högre befattningshavare i myndigheter, kommuner och näringsliv. Kursens mål är att stärka förståelsen för Sveriges säkerhetspolitik, krisberedskap och totalförsvar.

Senare under hösten följer deltagande i en militärstrategisk och operativ ledningsövning samt utbildning avseende högre taktisk ledningsnivå vid de respektive försvarsgrensstaberna.

Till toppen