Medaljförläningar 28 januari 2022

H.M. Konungen har i dag, på Karl-dagen, beslutat om medaljförläningar för H.M. Konungens medalj och medaljen Litteris et Artibus.

H.M. Konungens medalj, tidigare kallad Hovmedaljen, från 1800-talets förra hälft förlänas för särskilda förtjänster, samt för förtjänstfullt arbete inom Kungl. Hovstaterna.

Litteris et Artibus instiftades 1853 av kronprins Carl (XV). Litteris et Artibus är latin och betyder vetenskap och konst. Medaljen utdelas för framstående konstnärliga insatser inom främst musik, scenisk framställning och litteratur.

Medaljförläningsceremonier planeras att genomföras senare i år.

H.M. KONUNGENS MEDALJ

12:e storleken i Serafimerordens band

F.d. landshövding Minoo Akhtarzand
För framstående samhällsinsatser

Ambassadör Tomas Bertelman
För framstående insatser inom svensk utrikesförvaltning

Professor emerita Malin Wahlborn Sundberg-Falkenmark
För förtjänstfulla insatser inom vatten- och miljöforskning

Professor Dan Larhammar
För förtjänstfulla insatser inom svenskt akademiväsen

Generaldirektör ambassadör Björn Lyrvall
För framstående insatser inom svensk stats- och utrikesförvaltning

Chefsjustitieombudsman juris dr Elisabeth Rynning
För betydande insatser inom svenskt rättsväsende

12:e storleken i högblått band

Styrelseordförande och senior rådgivare Christel Armstrong Darvik För framstående insatser inom svenskt näringsliv

Fil. dr Christina Lampe-Önnerud
För framstående insatser inom svenskt näringsliv


8:e storleken i Serafimerordens band

Verkställande direktör Peter Bronsman
För betydande insatser inom svenskt näringsliv

Professor Ulf Danielsson
För framstående folkbildande insatser som teoretisk fysiker

Styresman Sanne Houby-Nielsen
För betydande insatser inom svenskt museiväsende

Professor Mårten Schultz
För framstående folkbildande insatser inom juridiken

Regissör, författare och teaterchef Åsa Simma
För betydande insatser inom samisk scenkonst

Professor Lars Terenius
För betydande forskningsinsatser om hjärnans signalsystem

Direktör Gunnar Tindberg
För betydande insatser inom svenskt näringsliv

8:e storleken i högblått band

Operadramaturg och docent Göran Gademan
För framstående insatser inom svensk operakonst

Musikledare Perry Göransson
För betydande insatser inom svenskt musikliv

Ekonom och kapitalförvaltare Märtha Josefsson
För förtjänstfulla insatser inom svensk forskningsfinansiering

Professor Carl Johan Sundberg
För betydande insatser som forskare och folkbildare inom hälsa och träning

Akademisekreterare och vice VD vid Kungl. Ingenjörs-vetenskapsakademien Johan Weigelt
För förtjänstfulla insatser inom svenskt akademiväsen


5:e storleken i högblått band

Direktör Magnus Lönnroth
För betydande insatser som VD för Stiftelsen Läckö Slott

Hemslöjdskonsulent Carina Olsson
För betydande insatser inom värmländskt slöjdhantverk

MEDALJEN LITTERIS ET ARTIBUS

Skådespelare Leif Andrée
För framstående konstnärliga insatser som skådespelare

Skådespelare Manne af Klintberg
För framstående konstnärliga insatser som skådespelare

Skådespelare Ulla Skoog
För framstående konstnärliga insatser som skådespelare

Poeten Göran Sonnevi
För framstående konstnärliga insatser som poet

Hovsångare Michael Weinius
För framstående konstnärliga insatser som operasångare

H.M. KONUNGENS MEDALJ FÖR FÖRTJÄNSTER OM SVENSK IDROTT

Multi-idrottare Tove Alexandersson
För framstående insatser inom orientering, skidorientering och skyrunning

Ryttare Rolf-Göran Bengtsson
För framstående insatser inom hästhoppning

Ishockeyspelare Peter Forsberg
För framstående insatser som ishockeyspelare

Fotbollsspelare Zlatan Ibrahimović
För framstående insatser som fotbollsspelare

Simmare Maja Reichard
För framstående insatser inom tävlingssimning

Fotbollsspelare Caroline Seger
För framstående insatser som fotbollsspelare

H.M. KONUNGENS MEDALJ TILL DEM SOM TJÄNAR HOVSTATERNA

12:e storleken i Serafimerordens band

Överste Ulf Gunnehed
För förtjänstfulla insatser som hovstallmästare och chef för H.M. Konungens hovstall


8:e storleken i Serafimerordens band

Livmedikus Veronica Agrenius
För förtjänstfulla insatser vid Läkarstaten

Hovdam Harriet Bredelius
För förtjänstfulla insatser som H.M. Drottningens hovdam

Kammarherre Jan Bruzelius
För förtjänstfulla insatser vid Ceremonistaten

Kammarherre Mikael Brännvall
För förtjänstfulla insatser vid Ceremonistaten

Kommendör Johan Norlén
För förtjänstfulla insatser som H.M. Konungens adjutant

Överste Malin Persson
För förtjänstfulla insatser som H.K.H. Kronprinsessans adjutant

8:e storleken i högblått band

Hovsekreterare Fredrik Brodin
För förtjänstfulla insatser vid H.K.H. Kronprinsessans hovstat

Silviasyster, undersköterska Anne-Charlotte Jonsson
För förtjänstfulla insatser vid Kungl. Hovstaterna

Enhetschef Josefine Lindqvist
För förtjänstfulla insatser vid Gripsholms slottsförvaltning

Kammarjungfru Tina Törnquist
För förtjänstfulla insatser vid H.K.H. Kronprinsessans hovstat

BELÖNING FÖR LÅNG OCH TROGEN TJÄNST

Kanslist Ann-Charlotte Angleby
För lång och trogen tjänst vid Avdelningen för publik verksamhet

Slottsuppsyningsman Jim Sjöberg
För lång och trogen tjänst vid Gripsholms slottsförvaltning