DD.KK.HH. Kronprins Haakon och Kronprinsessan Mette-Marits besök till Sverige senareläggs

DD.KK.HH. Kronprins Haakon och Kronprinsessan Mette-Marits planerade besök till Sverige den 26–28 januari 2022 senareläggs med anledning av utvecklingen av pandemin.

Arbetet pågår för att finna en ny tidpunkt då besöket kan genomföras.

Läs mer på det norska Kungahusets hemsida