DD.KK.HH. Kronprins Haakon och Kronprinsessan Mette-Marits besök till Sverige senareläggs

DD.KK.HH. Kronprins Haakon och Kronprinsessan Mette-Marits planerade besök till Sverige den 26–28 januari 2022 senareläggs med anledning av utvecklingen av pandemin.

Arbetet pågår för att finna en ny tidpunkt då besöket kan genomföras.

Till toppen