Drottning Silvias Jubileumsfond tillkännager stipendiater

Vid ett sammanträde på Kungl. Slottet i Stockholm den 8 december 2021 har styrelsen för Stiftelsen Drottning Silvias Jubileumsfond för forskning om barn och funktionshinder, under ledning av H.M. Drottningen, beslutat utdela stipendier enligt följande:

Magnus Wårhag, doktorand vid Göteborgs Universitet, för projektet ”Attention and reading problems in school children: Insights from sensory noise manipulations and electrophysiology”.
– 60 000 kr

Petra Linnsand, doktorand vid Göteborgs Universitet, för projektet ”Samverkan mellan sjukvård och förskola avseende insatser för små barn med autism: Utvärdering av användandet av behandlingsmetoden Early Start Denver Model i förskolan”.
– 60 000 kr

Beatrice Casslén, doktorand vid Göteborgs Universitet, för projektet ”Diagnosis, management and quality of life in children and adolescents treated with ocular prosthesis”.
– 80 000 kr

Sara Burge, doktorand vid Karolinska Institutet, för projektet ”Språkstörning – effekt av och tillgång till olika behandlingsformer för barn i förskoleålder (SPETS) ”.
– 100 000 kr

Emma Englund, doktorand vid Skånes Universitetssjukhus, för projektet ”Developmental Outcomes in High Risk Children in Southern Sweden (DORIS)”.
– 100 000 kr

Jonas Österlund, doktorand vid Umeå Universitet, för projektet ”Epidemiology of allergic diseases in children – focus on food allergy and the impact of dietary factors”.
– 120 000 kr

Marlin Johansson, doktorand vid Karolinska Institutet, för projektet ”Children with Congenital Unilateral Sensorineural Hearing Loss: The effect of Auditory Stimulation in the Impaired Ear During Development”.
– 120 000 kr

Katarina Tydén, doktorand vid Karolinska Institutet, för projektet ”Hjärtfunktionsbedömning hos barn med medfödda diafragmabråck”.
– 120 000 kr

Rebecca Mortazavi, doktorand vid Lunds Universitet, för projektet ”Randomiserad multicenterstudie med aerobisk träning vs fritidsaktivitet i grupp för depression i tonår”.
– 120 000 kr

Emilie Hagberg, doktorand vid Karolinska Institutet, för projektet ”Effekt av behandling på talet hos barn födda med läpp-käk-gomspalt.
– 120 000 kr