Hålltider för regeringsskiftet

Måndagen den 29 november godkände riksdagen talman Andreas Norléns förslag att utse Magdalena Andersson till statsminister. Regeringsskiftet sker vid en konselj under H.M. Konungens ordförandeskap tisdagen den 30 november.

Detta är gemensam pressinformation från Kungl. Hovstaterna, Sveriges riksdag och Regeringskansliet.

Statsministern ger kommentarer

Kl. 08.50 ger statsministern kommentarer på utegården i Björnen, Regeringskansliet. Plats intas kl. 08.30. Inpassering sker mellan kl. 08.00-08.30 via Rödbodgatan 6. Föranmälan krävs (begränsat antal platser) till Nina Kefi, pressamordnare, Statsrådsberedningen, nina.kefi@regeringskansliet.se, senast måndag kl. 15.30. Säkerhetskontroll kommer att genomföras.

Statsministern avger regeringsförklaring

Kl. 09.30 avger statsministern i riksdagens kammare sin regeringsförklaring och anmäler vilka statsråd som ska ingå i regeringen.

Pressträff i riksdagen

Statsministern håller därefter en pressträff i Sammanbindningsbanan, Östra riksdagshuset, cirka kl. 10.45. Plats intas kl. 10.30. Riksdagens pressackreditering krävs. Säkerhetskontroll kommer att genomföras.

Föranmälan till pressträffen (begränsat antal platser): Via e-post till Nina Kefi, pressamordnare, Statsrådsberedningen, nina.kefi@regeringskansliet.se, senast måndag kl. 15.30.

Fototillfälle på Riksplan

Fototillfälle på Riksplan cirka kl. 12.40 när den tillträdande regeringen lämnar riksdagen för promenad till Kungl. Slottet. Plats intas kl. 12.20, inpassering via Södra Helgeandstrappan. Riksdagens pressackreditering krävs. Säkerhetskontroll kommer att genomföras.

Föranmälan till fototillfället på Riksplan (begränsat antal platser): Via e-post till Nina Kefi, pressamordnare, Statsrådsberedningen, nina.kefi@regeringskansliet.se, senast måndag kl. 15.30.

Skifteskonselj på Kungl. Slottet

Det formella regeringsskiftet sker kl. 13.00 vid en särskild konselj på Kungl. Slottet med H.M. Konungen som ordförande. H.K.H. Kronprinsessan, talmannen och den nya regeringen närvarar. Pool för foto-, film- och ljudupptagning.

Ackreditering (begränsat antal platser): Via e-post till Kungl. Hovstaternas informationsavdelning: press@royalcourt.se senast tisdag morgon kl. 09.00. Media som erhållit ackreditering till konseljen samlas vid Södra slottsvalvet, Slottsbacken, kl. 12.00. Säkerhetskontroll kommer att genomföras.

Fototillfälle på Lejonbackens terrass

Fototillfälle för ackrediterad media arrangeras efter konseljens slut på Lejonbackens terrass, cirka kl. 13.40. Inpassering från Mynttorget senast kl. 13.10.

Föranmälan till fototillfället på Lejonbackens terrass (begränsat antal platser): Via e-post till Nina Kefi, pressamordnare, Statsrådsberedningen, nina.kefi@regeringskansliet.se, senast måndag kl. 15.30.

Presskontakter

Nina Kefi

Pressamordnare
E-post: nina.kefi@regeringskansliet.se