Gästlista till Prins Julians dop

Gästlista vid Prins Julians dop i Drottningholms slottskyrka, lördagen den 14 augusti 2021:

 • DD.MM. Konungen och Drottningen
 • DD.KK.HH. Kronprinsessan och Prins Daniel
 • H.K.H. Prinsessan Estelle
 • H.K.H. Prins Oscar
 • DD.KK.HH. Prins Carl Philip och Prinsessan Sofia
 • Prins Alexander
 • Prins Gabriel
 • H.K.H. Prinsessan Madeleine och herr Christopher O'Neill
 • Prinsessan Leonore
 • Prins Nicolas
 • Prinsessan Adrienne

H.M. Drottningens familj

 • Herr Patrick Sommerlath
 • Fröken Anaïs Sommerlath
 • Fröken Chloé Sommerlath

H.K.H. Prinsessan Sofias familj

 • Herr Erik Hellqvist och fru Marie Hellqvist
 • Fru Lina Hellqvist och herr Mattias Wikström
 • Fröken Sara Hellqvist
 • Fru Britt Rotman

Riksdagen

 • Talmannen dr. Andreas Norlén och fil.mag. Helena Norlén

Regeringen

 • Statsrådet Morgan Johansson

Corps diplomatique

 • H.E. Ambassadör Victor Ivanovitj Tatarintsev, Ryska federationens sändebud i Sverige

Myndigheter

 • Landshövding Brittis Benzler, Hallands läns landshövding

Personliga vänner

 • Herr Oscar Kylberg och fröken Maria Nilsson
 • Herr Jacob Högfeldt och fru Therese Högfeldt
 • Herr Axel Bodén och fru Estelle Bodén
 • Herr Henric Weijber och fru Eva Weijber
 • Herr Jesper Ericsson och fröken Nathalie Forslund
 • Herr Mikael Skog och fru Louise Chliffordson Skog
 • Fru Stina Andersson och herr Johan Andersson
 • Fröken Cajsa Larsson
 • Fröken Tiara Larsson
 • Herr William Värnild och herr Thomas Göransson
 • Fru Madeleine Rahm Egnell och herr Patrik Egnell
 • Fröken Frida Vesterberg
 • Fröken Kristina Borgström och herr Nick Elman
 • Herr Claes Kockum och fru Sandrine Kockum

Läkarkåren

 • Överläkare Sophia Brismar Wendel
 • Överläkare Peter Conner
 • Barnmorska Elisabeth Storch
 • Chefbarnmorska Charlotta Nilsson
 • Livmedikus med.dr Svante Norgren

Kleresistaten

 • Överhovpredikanten biskop Johan Dalman
 • Pastor och ordinarie hovpredikant Michael Bjerkhagen
 • Hovorganisten Mary Ljungquist Hén

Kungl. Hovstaterna

 • H.E. Riksmarskalken Fredrik Wersäll och fru Anna Wersäll
 • Ordenskanslern professor Svante Lindqvist
 • Överhovmästarinnan friherrinnan Kirstine von Blixen-Finecke
 • Förste hovmarskalken generallöjtnant Mats Nilsson
 • Statsfrun grevinnan Anna Hamilton
 • Överceremonimästaren ambassadör Johan Molander
 • Hovmarskalken Göran Lithell
 • Ceremonimästaren Odd Zschiedrich
 • Vice ceremonimästaren friherre Otto von Platen
 • Kabinettskammarherren konserthuschef Stefan Forsberg
 • Livmedikus professor Angelica Lindén Hirschberg
 • Hovdamen friherrinnan Christina von Schwerin
 • Hovsekreterare fil.mag. Anita Söderlind
 • Stylist Lotta Carlsen
 • Husmor Keria Said
 • Barnflicka Rebecca Berg

Kungl. Staberna

 • Stabschefen generallöjtnant Jan Salestrand
 • H.M. Konungens vakthavande adjutant överste Ola Barvér
 • H.K.H. Kronprinsessans vakthavande adjutant major Patrik Lindblad
 • H.K.H. Prins Carl Philips vakthavande adjutant överstelöjtnant Daniel Ottosson

Presskontakter

Informationsavdelningen