Utdelning av stipendier ur Stiftelsen Konung Carl XVI Gustafs 50-årsfond för vetenskap, teknik och miljö

Stiftelsen Konung Carl XVI Gustafs 50-årsfond för vetenskap, teknik och miljö tillkom i samband med H.M. Konungens 50-årsdag.

Det skedde på initiativ av Kungl. Vetenskaps­akademien, Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien, Kungl. Ingenjörs­vetenskaps­akademien och Sveriges Industriförbund (nuv. Svenskt Näringsliv) med ändamål att främja forskning, teknisk utveckling och företagande, som bidrar till uthålligt nyttjande av naturresurserna och bevarande av biologisk mångfald.

Stiftelsens styrelse har under H.M. Konungens ordförandeskap vid sitt sammanträde den 16 juni beslutat dela ut följande stipendier.

Hans Majestät Konungen kommer att dela ut stipendierna vid en mottagning på Kungl. Slottet den 8 december.

Stipendier och bidrag 2021

Fil dr Anna-Karin Dahlberg, Institutionen för vatten och miljö, SLU, Uppsala
”Fiberbankar längs Norrlandskusten sprider miljöföroreningar och växthusgaser”
Beslut: 100 000 kronor

Fil dr Leonie Esters, Institutionen för geovetenskaper, Uppsala universitet
”Turbulensen i haven och dess betydelse för upptaget av atmosfärens växthusgaser”
Beslut. 100 000 kronor

Fil dr Eliza Maher Hasselquist, Institutionen för skogens ekologi och skötsel, SLU, Umeå
”Restaurering eller dikesrensning av våtmarker, vad är bäst för miljön?”
Beslut: 85 000 kronor

Fil dr Patrik Henriksson, Stockholm Resilience Centre, Stockholms universitet
”Global samverkan för att minska antibiotikaanvändning i odlad sjömat”
Beslut: 100 000 kronor

Fil dr Lina Herbertsson, Biologiska institutionen, Lunds universitet
”Hur humlors beteende påverkas av bekämpningsmedel”
Beslut: 100 000 kronor

Fil dr Jean-Baptiste Jouffray, Stockholm Resilience Centre, Stockholms universitet
”Den finansiella sektorn kan spela en nyckelroll för ett mer hållbart fiske”
Beslut: 85 000 kronor

Tekn dr Sebastian Lungu-Mitea, Institutionen för biomedicin och veterinär folkhälsovetenskap, SLU, Uppsala
”Nya metoder för toxicitetstestning av kemikalier”
Beslut: 85 000 kronor

Fil dr Erin McCallum, Institutionen för vilt, fisk och miljö, SLU, Umeå
”Ekologiska fällor vid reningsverk – påverkan på vattenlevande djur”
Beslut: 85 000 kronor

Fil dr Paula Pierozan, Institutionen för miljövetenskap, Stockholms universitet
”Nya metoder för att utvärdera miljöföroreningars effekter på hjärnans tidiga utveckling”
Beslut: 100 000 kronor

Fil dr Malte Posselt, Institutionen för miljövetenskap, Stockholms universitet
”Förstå och förutsäga biologisk nedbrytning som en avgörande ekosystemtjänst”
Beslut: 100 000 kronor

Fil dr Sophie Steinhagen, Institutionen för marina vetenskaper, Göteborgs universitet
”Hållbar tångodling i Sverige – diversitet och optimala odlingsförhållanden”
Beslut: 85 000 kronor

Dr Nat Mariëlle Van Toor, Institutionen för biologi och miljö, Linnéuniversitetet, Kalmar
”Bakterier på vingar – måsar och antibiotikaresistenta bakterier”

Läs mer om H.M. Konungens 50-årsfond

Presskontakter

Birgit Erngren

Teknisk doktor