Medaljförläningar 6 juni 2021

Kungen har beslutat om medaljförläningar för
H.M. Konungens medalj och medaljen Litteris et Artibus.

H.M. Konungens medalj, tidigare kallad Hovmedaljen, från 1800-talets förra hälft förlänas för särskilda förtjänster.

Litteris et Artibus instiftades 1853 av kronprins Carl (XV). Litteris et Artibus är latin och betyder vetenskap och konst. Medaljen utdelas för framstående konstnärliga insatser inom främst musik, scenisk framställning och litteratur.

H.M. KONUNGENS MEDALJ

12:e storleken med briljanter i kedja

Prinsessan Christina, Fru Magnuson
För stora ideella samhällsinsatser på flera områden

12:e storleken i Serafimerordens band

Fv. landshövding Gunnar Björk
För framstående insatser inom svensk statsförvaltning och som ordförande i Stiftelsen Konung Gustaf V:s 90-årsfond

Justitiekansler Mari Heidenborg
För framstående insatser inom svenskt rättsväsende

Generaldirektör Stefan Strömberg
För framstående insatser inom svenskt rättsväsende

12:e storleken i högblått band

Direktör Karl-Erik Andersson
För värdefulla insatser inom svenskt näringsliv

Direktör Ylva Berg
För värdefulla insatser inom svenskt näringsliv

Rektor em. professor Helen Dannetun
För betydande insatser inom svenskt universitetsväsende

Direktör Lennart Grebelius
För värdefulla insatser inom svenskt näringsliv

Verkställande direktör och konstnärlig ledare Sofi Lerström
För framstående insatser inom svensk scenkonst

Företagare Kajsa Lindståhl
För värdefulla insatser inom svenskt näringsliv

8:e storleken i Serafimerordens band

Regissör, skådespelerska och sångerska Josette Bushell-Mingo
För betydande insatser inom svensk scenkonst

Professor Karin Helander
För förtjänstfulla insatser inom svenskt akademiväsende

Professor Göran Hermerén
För betydande insatser inom det moralfilosofiska forskningsområdet

Professor Sven Mattisson
För betydelsefulla tekniska innovationer

Verkställande direktör och konstnärlig ledare Fransesca Quartey
För betydande insatser inom svensk scenkonst

Professor Bo Rothstein
För betydande insatser inom det statsvetenskapliga forskningsområdet

8:e storleken i högblått band

F.d. generalkonsul Louise Anderson
För förtjänstfulla insatser som Sveriges honorära generalkonsul i Rio de Janeiro

Författare och journalist, fil. dr Monica Braw
För framstående insatser inom svensk japanologi

Trädgårdsjournalist Gunnel Carlson
För betydande insatser för främjande av svensk trädgårdskultur

Författare och docent Bengt Jangfeldt
För framstående insatser som författare och översättare

Direktor och docent Alf Linderman
För betydande insatser inom svenskt kyrkoliv

F.d. generalkonsul Erik Svensson
För förtjänstfulla insatser för främjande av svensk-franska förbindelser

Direktor Margaretha Svensson Paras
För förtjänstfulla sociala samhällsinsatser

5:e storleken i högblått band

Ögonläkare dr Nils Juto
För framstående insatser inom kulturlivet i Södermanland

Volontär och föreläsare Elise Lindqvist
För förtjänstfulla sociala samhällsinsatser

Kulturhistoriker Daniels Sven Olsson
För framstående insatser inom kulturlivet i Dalarna

MEDALJEN LITTERIS ET ARTIBUS

Regissör och dramatiker Mattias Andersson
För framstående konstnärliga insatser som regissör och dramatiker

Sångerska och programledare Jill Johnson
För framstående konstnärliga insatser inom svenskt musikliv

Regissör Sofia Jupither Adrian
För framstående konstnärliga insatser som regissör

Sångare, skådespelare och dansare Peter Jöback
För framstående konstnärliga insatser inom svenskt musikliv

Mimskådespelare Bo W Lindström
För framstående konstnärliga insatser som skådespelare

Operasångerska Susanne Resmark
För framstående konstnärliga insatser som operasångerska

Översättare Ulrika Wallenström
För framstående konstnärliga insatser som översättare av tysk prosa, lyrik och dramatik

En medaljförläningsceremoni planeras till hösten.

Presskontakter

Informationsavdelningen