Prins Julian Herbert Folke, hertig av Halland

Söndagen den 28 mars hölls konselj på Kungliga slottet med anledning av att H.K.H. Prinsessan Sofia har nedkommit med en son.

Vid konseljen informerade H.M. Konungen regeringen om att barnet, som är på sjunde plats i tronföljden, ska heta Julian Herbert Folke, med tilltalsnamnet Julian.

Prins Julian förlänas hertigdömet Halland.

I enlighet med Konungens beslut av den 7 oktober 2019 om förändringar i det Kungl. Huset är Prins Julian medlem av den Kungl. Familjen. Prinsen kommer dock ej att ingå i det Kungl. Huset och är således ej kunglig höghet.