Lena Frånstedt Lofalk ny hovauditör

H.M. Konungen har utnämnt advokat Lena Frånstedt Lofalk till ny hovauditör från den 1 juni 2021. Lena Frånstedt Lofalk efterträder Axel Calissendorff som innehaft detta uppdrag sedan 2009.

Hovauditören är juridisk rådgivare till H.M. Konungen och övriga medlemmar i den Kungliga Familjen.

Lena Frånstedt Lofalk blev advokat 1989. Hon har varit verksam på Advokatfirman Cederquist (1985 - 2009) och är sedan år 2009 partner på KANTER Advokatbyrå. Hon har bred juridisk erfarenhet, med särskild tyngdpunkt på immaterialrätt samt process- och skiljemannarätt.

Lena Frånstedt Lofalk har mångårigt engagemang i Sveriges Advokatsamfund, bland annat som ordförande i Advokatsamfundets disciplinnämnd.

År 2016 belönade Advokatsamfundet Lena Frånstedt Lofalk med priset "Årets advokat" för sina framstående insatser inom juridiken.

Lena Frånstedt Lofalk kommer att fortsätta sin advokatgärning parallellt med uppdraget som hovauditör.