Tretton projekt som främjar gemenskap och hälsa för barn och unga tilldelas anslag från Kronprinsessparets stiftelse

Under det gånga decenniet har stiftelsen bidragit till 100 projekt som verkar för god hälsa och stärkt gemenskap bland barn och unga. 2020 års anslag tilldelas nio nya projekt samt fyra projekt som efter utvärdering beviljats förnyade anslag.

Kronprinsessparets stiftelse delar årligen ut projektanslag för att möjliggöra att barn och unga oavsett förutsättningar ska få växa upp till trygga och starka individer med en positiv framtidstro. Med hjälp av expertrådet och ungdomsrådet valde stiftelsen ut projekt som bidrar till en positiv förändring för barn och unga och stödjer dessa projekt med finansiering, kunskap och nätverk.

"Det har varit en stor ära att återigen få bidra med mina kunskaper och vara delaktig i stiftelsens arbete med att välja ut de organisationer som ska beviljas anslag eftersom jag vet vilken skillnad dessa medel gör," säger Ahmed Abdirahman, grundare av stiftelsen The Global Village och medlem i Kronprinsessparets Stiftelses expertråd. "Att också inkludera ungdomarnas perspektiv i beslutsprocessen gör att vi kan välja ut projekt som bidrar till stiftelsens mål och verkligen gör skillnad. Det är inget lätt arbete då det är många som behöver stöd. Med årets anslag uppnås en bra balans mellan att testa nya idéer, och att satsa på de som får chansen att fortsätta sitt arbete och göra det ännu bättre."

Projektanslag 2020 Kronprinsessparets stiftelse

Nya anslag

Organisation: BonnierHoops
Projekt: Samverkansprojektet BonnierHoops där det skapas en mötesplats för ökad läsförståelse, hälsa och inkludering med hjälp av basketen som sport.

Organisation: Fritidsbanken
Projekt: Vidareutveckling av Fritidsbanken med inriktning på parasportutrustning.

Organisation: Hello World!
Projekt: Hello World! On Tour Syd - sänka trösklar och göra digitalt skapande tillgängligt för fler barn och unga i socioekonomiskt utsatta områden i södra Sverige.

Organisation: Junis Umeå
Projekt: Kamratskap med Junis Umeå - förebyggande fritidsaktiviteter för barn som lever i familjer med socioekonomiska utmaningar och utanförskap.

Organisation: Karlstad Dansförening
Projekt: Bara Dansa – dansgrupper för barn och ungdomar med psykisk ohälsa.

Organisation: Motivationslyftet by Star for Life
Projekt: Utveckling av pedagogiskt arbetsmaterial inom värdegrundsarbete, självledarskap och självmotivation för IM-program på gymnasieskolor.

Organisation: Rapatac
Projekt: Pro Active - verka för att minska utanförskap och förebygga ungdomsbrottslighet genom att fånga upp, stödja och erbjuda unga en meningsfull och utvecklande fritid i en trygg gemenskap.

Organisation: SCRIIN
Projekt: Rörelsemätning i skolan - ge grundskolor insikt om den fysiska aktiviteten under skoldagen och inspiration att nå WHO:s rörelsemål.

Organisation: Örebro Handboll
Projekt: Handboll för hjärta och gemenskap - med handbollen som medel motverka segregation, få en bättre folkhälsa och munhälsa, samt ge barnen större kunskap om sina rättigheter.

Fortsatta anslag

Organisation: Bara Vanlig Hälsa
Projekt: Förbättra hälsa och välmående för barn och unga med funktionsvariation/-nedsättning genom rörelse och gemenskap.

Organisation: En Frisk Generation
Projekt: Uppskalning av En Frisk Generations metod för en mer jämlik hälsa där barn och deras familjer hjälps till en aktiv och hälsosam livsstil.

Organisation: Läxhjälpen
Projekt: Riktat och resultatfokuserat läxhjälpsprogram för elever som riskerar att inte klara skolan, så att de når gymnasiebehörighet med självförtroende inför framtiden.

Organisation: Right To Play Sverige
Projekt: Tjejers delaktighet på egna villkor - från utanförskap till inkludering, hälsa och ledarskap genom egenmakt och ökad gemenskap.

Kronprinsessparets stiftelse

Kronprinsessparets stiftelse belyser, finansierar och initierar initiativ som verkar för god hälsa och stärkt gemenskap bland barn och unga i Sverige. År 2016 initierade stiftelsen verksamheten Generation Pep som arbetar för att sprida kunskap och skapa engagemang kring barn och ungdomars hälsa.

Stiftelsens styrelse har år 2020 beslutat att ge anslag till tretton projekt. Ansökningar om anslag beviljas av stiftelsen efter en omfattande urvalsprocess. 159 ansökningar inkom under ansökningsperioden augusti 2020. Samtliga ansökningar har granskats utifrån matchning av stiftelsens ändamål och uppfyllnad av stiftelsens kriterier. Kronprinsessparets stiftelses expertråd bidrar med kunskap och kompetens i urvalet av projekt utifrån en ambition att skapa verklig och genomslagskraftig förändring.

Läs mer om Kronprinsessparets stiftelse