Utdelning av stipendier ur Stiftelsen Konung Carl XVI Gustafs 50-årsfond för vetenskap, teknik och miljö

Stiftelsen Konung Carl XVI Gustafs 50-årsfond för vetenskap, teknik och miljö tillkom i samband med H.M. Konungens 50-årsdag.

Det skedde på initiativ av Kungl. Vetenskaps­akademien, Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien, Kungl. Ingenjörs­vetenskaps­akademien och Sveriges Industriförbund (nuvarande Svenskt Näringsliv) med ändamål att främja forskning, teknisk utveckling och företagande, som bidrar till uthålligt nyttjande av naturresurserna och bevarande av biologisk mångfald.

Stiftelsens styrelse har under H.M. Konungens ordförandeskap vid sitt sammanträde den 16 september beslutat dela ut följande stipendier.

Stipendier och bidrag 2020

Fil dr Audrey Campeau, Institutionen för geovetenskaper, Uppsala universitet
”Hur stabilt är nordliga myrars lager av växthusgaser?”
Beslut. 85 000 kronor

Fil dr Gustav Hellström, Institutionen för vilt, fisk och miljö, Sveriges
lantbruksuniversitet
”Hållbart sportfiske i fjällsjöar”
Beslut: 100 000 kronor

Fil dr Marlene Jahnke, Institutionen för marina vetenskaper, Göteborgs universitet
”Skydd och restaurering av marina sjögräsmiljöer”
Beslut. 100 000 kronor

Fil dr Jana Johansson, Institutionen för miljövetenskap, Stockholms universitet
”Är avfallsförbränning en källa till utsläpp av organiska fluorföreningar?”
Beslut: 100 000 kronor

Fil dr Lenka Kuglerová, Institutionen för skogens ekologi och skötsel,
Sveriges lantbruksuniversitet
”Riskerar nyttan av att lämna kantzoner längs vattendrag att bli som bortblåst?”
Beslut: 85 000 kronor

Tekn dr Rikard König, Sektionen för informationsteknologi, Högskolan i Borås
”Supereffektiv maskininlärnings-teknologi till nytta för miljö och samhälle”
Beslut: 85 000 kronor

Fil dr Elin Lavonen, Institutionen för biomedicin och veterinär folkhälsovetenskap, Sveriges lantbruksuniversitet
”Nya metoder för kvalitetssäkring av dricksvatten”
Beslut: 100 000 kronor

Fil dr Dennis Lindqvist, Institutionen för miljövetenskap, Stockholms universitet
”Är tiaminbrist, miljögifter och algproducerade gifter ett hot mot laxen i Östersjön?”
Beslut: 85 000 kronor

Fil dr Joannis Sadiktsis, Institutionen för material- och miljökemi, Stockholms Universitet
”Åldrade fordonsavgaser från biodrivmedel”
Beslut: 85 000 kronor

Fil dr Elena Subbotina, Institutionen för organisk kemi, Stockholms universitet
”Förnybara plaster och flygbränsle från grenar, rötter och toppar”
Beslut: 100 000 kronor

Fil dr Josefin Sundin, Institutionen för akvatiska resurser, Sveriges lantbruksuniversitet
”Hur påverkas ålen av läkemedelsrester?”
Beslut: 85 000 kronor

Fil dr Konstantinos Vandikas och fil dr Selim Ickin, Ericsson, Stockholm
”Tillämpning av artificiell intelligens och maskininlärning för effektiv drift av telekomnätverk”
Beslut: 85 000 kronor

Fil dr Henni Ylänne, Centrum för miljö- och klimatforskning, Lunds universitet
”Hur påverkar renar fjällandskapet och dess kolbalans?”
Beslut: 85 000 kronor

Läs mer om H.M. Konungens 50-årsfond