Kungliga besök till Sveriges samtliga län med anledning av den pågående pandemin

Med anledning av de påfrestningar som hela Sverige genomgår till följd av den pågående covid-19-pandemin besöker medlemmar i Kungafamiljen, på H.M. Konungens initiativ, Sveriges 21 län.

Kungen vill genom besöken visa deltagande med de drabbade och uppmärksamma lokala insatser inom olika samhällssektorer samt ingjuta tillförsikt och framtidstro.

Besöken genomförs under hösten 2020 samt under våren 2021. Kungen har beslutat att besöken delas upp mellan Kungaparet, Kronprinsessparet och Prinsparet. Vid besöken träffar medlemmar i Kungafamiljen landshövdingarna samt representanter för vård och omsorg. Andra regionala frågor som rör kultur- och näringslivet kommer även att belysas.

Samtliga besök genomförs under former anpassade efter den pågående pandemin och i enlighet med Folkhälsomyndighetens rekommendationer.

Information om programmen publiceras på www.kungahuset.se/press närmare respektive besök.

För mer information, kontakta:

Informationsavdelningen, Kungl. Hovstaterna
Tfn: 08-402 6000
E-post: press@royalcourt.se

Till toppen