Medaljförläningar 28 januari 2020

Kungen har beslutat om medaljförläningar för H.M. Konungens medalj och medaljen Litteris et Artibus.

H.M. Konungens medalj, tidigare kallad Hovmedaljen, från 1800-talets förra hälft förlänas för särskilda förtjänster, samt för förtjänstfullt arbete inom Kungl. Hovstaterna.

Litteris et Artibus instiftades 1853 av kronprins Carl (XV). Litteris et Artibus är latin och betyder vetenskap och konst. Medaljen utdelas för framstående konstnärliga insatser inom främst musik, scenisk framställning och litteratur.

H.M. KONUNGENS MEDALJ

12:e storleken i Serafimerordens band

Direktör Cilla Benkö
För framstående insatser inom svenskt mediaväsende

Överceremonimästare ambassadör Johan Molander
För förtjänstfulla insatser inom svensk utrikesförvaltning och som överceremonimästare vid Kungl. Hovstaterna

Direktör Sarah McPhee
För betydande insatser inom svenskt näringsliv

Direktör Johan Molin
För betydande insatser inom svenskt näringsliv

Kammarrättspresident Thomas Rolén
För framstående insatser inom svenskt rätts- och utredningsväsende

Ambassadör Veronika Wand-Danielsson
För framstående insatser inom svensk utrikesförvaltning

Örlogskapten Michael Zell
För förtjänstfulla insatser inom svenskt akademiväsende

12:e storleken i högblått band

Biskop emerita Eva Brunne
För betydande insatser inom svenskt och internationellt kyrkoliv

Direktör Martin Lorentzon
För förtjänstfulla insatser inom musikindustrin

Direktör Eva Swartz Grimaldi
För framstående insatser inom svenskt kultur- och samhällsliv

Kommendör Gunnar Wieslander
För förtjänstfulla insatser inom svensk statsförvaltning och militärväsende

8:e storleken i Serafimerordens band

Professor Anders Andrén
För framstående insatser inom det arkeologiska forskningsområdet

Advokat Tomas Nilsson
För framstående insatser för det svenska rättssamhället

Leg. läkare med. dr H.C. Madeleine Olsson Eriksson
För betydelsefulla insatser för svensk forskning och kultur

Professor emerita Ellinor Ädelroth
För betydande humanitära insatser

8:e storleken i högblått band

Tonsättare Ramon Anthin
För betydelsefulla insatser inom svenskt musikliv

Lantmästare Lennart E. Bengtsson
För betydande insatser för utvecklingen av hållbart svenskt jordbruk

F.d. kommunalpolitiker Margareta Björk
För framstående kommunalpolitiska insatser

Direktör Bertil Eklund
För betydande insatser inom svenskt näringsliv

F.d. kommunalpolitiker Eva-Louise Erlandsson Slorach
För framstående kommunalpolitiska insatser

Riksspelman och dramatiker Svante Lindqvist
För framstående insatser som musiker och dramatiker

Musiker Ingmar Nordström
För framstående insatser inom svenskt musikliv

Herr Walter Schmidt
För framstående insatser för främjande av Sverige i Österrike

Direktör Kay Wiestål
För förtjänstfulla insatser som initiativtagare och ansvarig för Victoriadagarna på Öland

Författare Magnus William-Olsson
För innovativa insatser för svensk poesi och litteraturkritik

Regissör Ruben Östlund
För betydande insatser inom svensk film

5:e storleken i högblått band

Ljusdesigner Ellen Ruge
För framstående insatser inom ljusdesign och svensk scenkonst

Direktör Thord Söderlund
För framstående insatser inom svenskt närings- och samhällsliv

Rektor Arne Övrelid
För betydande pedagogisk gärning

MEDALJEN LITTERIS ET ARTIBUS

Skådespelare Kicki Bramberg
För framstående konstnärliga insatser som skådespelare

Sopran Lisa Larsson
För framstående konstnärliga insatser som operasångare

Skådespelare Gunilla Röör
För framstående konstnärliga insatser som skådespelare och pedagog i scenisk framställning

Oboist Gregor Zubicky
För framstående konstnärliga insatser som musiker och konstnärlig ledare

H.M. Konungens medalj
till dem som tjänar hovstaterna

12:e storleken i Serafimerordens band

Informationschef Margareta Thorgren
För förtjänstfulla insatser som chef för Informationsavdelningen

8:e storleken i Serafimerordens band

Överste Peter Hederstedt
För förtjänstfulla insatser som H.M. Konungens adjutant

Kammarherre agr. dr Carl-Anders Helander
För förtjänstfulla insatser vid Ceremonistaten

Kommendör Jonas Hård af Segerstad
För förtjänstfulla insatser som H.M. Konungens adjutant

Kammarherre statsheraldiker fil. dr Henrik Klackenberg
För förtjänstfulla insatser vid Ceremonistaten

Kammarherre friherre Wilhelm Stiernstedt
För förtjänstfulla insatser vid Ceremonistaten

Kammarherre teol. dr Per Ström
För förtjänstfulla insatser vid Ceremonistaten

F.d. hovmarskalk Lars-Erik Tindre
För förtjänstfulla insatser vid Hovmarskalksämbetet

8:e storleken i högblått band

Hovsekreterare Heidi Kumlin
För förtjänstfulla insatser som H.M. Konungens handsekreterare

8:e storleken i silver i högblått band

Hovlakej Peter Engwall
För förtjänstfulla insatser som extra servitör

FÖR LÅNG OCH TROGEN TJÄNST

Trädgårdsmästare Cecilia Adén
För lång och trogen tjänst vid Kungl. Djurgårdens förvaltning

Naturvårdsintendent Henrik Niklasson
För lång och trogen tjänst vid Kungl. Djurgårdens förvaltning

Konservator Eija Nyman
För lång och trogen tjänst vid Kungl. Husgerådskammaren och Bernadottebiblioteket

Lokalvårdare Marie-Louise Nyström
För lång och trogen tjänst vid Ståthållarämbetet