Säkerhetsövning på Kungliga slottet

Torsdagen den 14 november kl. 18.00–20.00 genomförs en säkerhetsövning på Kungliga slottet tillsammans med Stockholmspolisen samt andra myndigheter.

Övningen inkluderar medarbetare från Polismyndigheten, Säkerhetspolisen, Kungl. Hovstaterna, Försvarsmakten, Räddningstjänsten och sjukvården.