Kronprinsessparet besöker Bosnien och Hercegovina

Den 5-7 november besöker Kronprinsessparet tillsammans med statsrådet Isabella Lövin, Bosnien och Hercegovina.

Syftet med besöket är att stärka relationen mellan Sverige och Bosnien och Hercegovina. Teman som kommer beröras under besöket inkluderar klimat, miljö, hållbar utveckling, innovation och entreprenörskap samt ungdomar.