Pressinbjudan: H.M. Konungen och H.E. President Moon Jae-in möter media

Kungen och Republiken Koreas president ger fredagen den 14 juni kl. 10:30 ett medieuttalande i anslutning till välkomstceremonierna vid det inkommande statsbesöket.

Efter att president Moon Jae-in, tillsammans med sin hustru fru Kim Jung-sook, välkomnats till Sverige av Kungafamiljen samt representanter för riksdag och regering ger de två statscheferna varsitt uttalande rörande relationerna mellan våra länder och statsbesöket. Uttalandena ges i Lovisa Ulrikas matsal i Bernadottevåningen på Kungliga slottet. Uttalandena kommer att tolkas. Det kommer ej ges möjlighet att ställa frågor.

Anmälan

Media som ej har ackrediterat sig till statsbesöket via UD men ändock önskar närvara vid medieuttalandet ombeds anmäla detta till press@royalcourt.se senast den 14 juni kl. 08.00.

Samling för media sker på Mynttorget, vid foten av Lejonbacken, kl. 08.50. Vänligen medtag giltig presslegitimation.

Kontakt

Emelie Öberg, pressassistent, Kungl. Hovstaterna
Tfn: 0722-09 80 77.
E-post: press@royalcourt.se