Återkallelse av riddarvärdighet av Nordstjärneorden

Då Jean-Claude Arnaults överklagan till Högsta domstolen avslagits och domen mot honom därigenom vunnit laga kraft har H.M. Konungen, såsom ordens stormästare, beslutat att återkalla den riddarvärdighet av Kungl. Nordstjärneorden som tidigare tilldelats Jean-Claude Arnault.

Orden tilldelades på förord av regeringen år 2015. H.M. Konungen kan dock enligt det regelverk som gäller för ordensväsendet besluta att dra tillbaka en orden, vilket i dag har skett.

Regeringskansliet har informerats om beslutet.

Kontakt

Informationsavdelningen, Kungl. Hovstaterna
Tfn: 08-402 6000
E-post: press@royalcourt.se

Om Kungl. Nordstjärneorden