Utdelning av stipendier ur Stiftelsen Konung Carl XVI Gustafs 50-årsfond för vetenskap, teknik och miljö

Stiftelsen Konung Carl XVI Gustafs 50-årsfond för vetenskap, teknik och miljö tillkom i samband med H.M. Konungens 50-årsdag.

Det skedde på initiativ av Kungl. Vetenskaps­akademien, Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien, Kungl. Ingenjörs­vetenskaps­akademien och Sveriges Industriförbund (nuv. Svenskt Näringsliv) med ändamål att främja forskning, teknisk utveckling och företagande, som bidrar till uthålligt nyttjande av naturresurserna och bevarande av biologisk mångfald.

Stiftelsens styrelse har under H.M. Konungens ordförandeskap vid sitt sammanträde den 27 mars beslutat dela ut följande stipendier. Hans Majestät Konungen kommer att dela ut stipendierna vid en mottagning på Kungl. Slottet den 8 maj.

Stipendier och bidrag 2019

Fil dr Alistair Auffret, Inst för ekologi, Sveriges lantbruksuniversitet
”Landskapets förändring över tid – påverkan på biologisk mångfald
Beslut: 85 000 kronor

Fil dr Tino Colombi, Inst för mark och miljö, Sveriges lantbruksuniversitet
”Rötternas form påverkar växtproduktionen i ett torrare klimat”
Beslut: 85 000 kronor

Fil dr Karin Eklöf, Inst för vatten och miljö, Sveriges lantbruksuniversitet
”Skogsbrukets påverkan på kvicksilver i bäckvatten”
Beslut: 85 000 kronor

Fil dr Mikael Ekvall, Biologiska institutionen/Akvatisk Ekologi, Lunds universitet
”Nanoplaster i miljön”
Beslut: 100 000 kronor

Fil dr Jamila Haider, Stockholm Resilience Center, Stockholms universitet
“Landsbygdsutveckling i biokulturella landskap”
Beslut: 100 000 kronor

Fil dr Foon Yin Lai, Inst för vatten och miljö, Sveriges lantbruksuniversitet
”Risker vid kretslopp av näringsämnen”
Beslut: 100 000 kronor

Tekn dr Fredrik Lind, Avdelningen för energiteknik, Chalmers tekniska högskola
”Användning av ilmenit för att reducera globala koldioxidutsläpp”
Beslut: 100 000 kronor

Fil dr Maliheh Mehrshad, Inst för ekologi och genetik, Uppsala Universitet
”Bakterier som hanterar kvicksilver i sjöar och vattendrag”
Beslut: 85 000 kronor

Tekn dr Erik Olsson, Inst för hållfasthetslära, Kungliga tekniska högskolan
”Förbättrade långtidsegenskaper hos litium-jon batterier”
Beslut: 100 000 kronor

Tekn dr Anna Palme, Inst för kemi och kemiteknik, Chalmers tekniska högskola
”Återvinning av textil innehållande en blandning av polyester och bomull”
Beslut: 85 000 kronor

Fil dr Viktor Sjöberg, Inst för naturvetenskap och teknik, Örebro universitet
”Utvinning av värdefulla metaller från restprodukter”
Beslut: 85 000 kronor

Fil dr Maja Sundqvist, Inst för ekologi, miljö och geovetenskap, Umeå universitet
”Hur påverkar den globala uppvärmningen växtarter och kolbalans på tundran?”
Beslut: 85 000 kronor

Tekn dr Mamoun Taher, Inst för oorganisk kemi, Uppsala universitet
”Aros Graphene – den felande länken till storskaliga applikationer av supermaterialet grafen”
Beslut. 85 000 kronor

Tekn dr Bo Xu, Inst för kemi, Uppsala universitet
”Materialutveckling för blyfria perovskit-solceller”
Beslut: 85 000 kronor

Läs mer om H.M. Konungens 50-årsfond