Serafimerringning för H.K.H. Storhertig Jean av Luxemburg

H.K.H. Storhertig Jean av Luxemburg avled den 23 april 2019. Storhertigen, som var riddare av Kungl. Serafimerorden, hedras lördagen den 4 maj 2019 kl. 12.00–13.00 med serafimerringning i Riddarholmskyrkan.

Kl. 11.55 samma dag förs den framlidne storhertigens serafimersköld under militär eskort från Västra valvet i Kungl. Slottet till Riddarholmskyrkan, där den kommer att stå uppställd i koret under serafimerringningen. I ceremonin deltar musiker ur Försvarsmusiken.

Serafimerringningen pågår under en timme och genomförs på samma dag som begravningen sker i Luxemburg.

Allmänheten och media äger under serafimerringningen tillträde till kyrkan.

Kontakt

Kungl. Hovstaternas informationsavdelning
Tfn: 08-402 60 00
E-post: press@royalcourt.se