H.K.H. Kronprinsessans vandringar

Under våren och försommaren avslutar Kronprinsessan sin serie av vandringar genom Sverige. Nio landskap återstår innan Kronprinsessan har vandrat genom Sveriges samtliga 25 landskap. Våren och försommarens vandringar inleds i Norrbotten den 20 mars och avslutas i Dalarna den 12 juni.

Kronprinsessan inleder sin vandring i Sveriges landskap i Norrbotten den 20 mars. Därefter vandrar Kronprinsessan i Härjedalen den 29 mars, Halland den 12 april, Västmanland den 26 april, Jämtland den 17 maj, Södermanland den 22 maj, Medelpad den 29 maj, Gästrikland den 7 juni och den avslutande och sista vandringen genom Sveriges landskap äger rum i Dalarna den 12 juni.

Program för vandringarna publiceras närmare respektive vandring.

Kronprinsessans vandringar i Sveriges landskap

Under hösten 2017 inledde Kronprinsessan en serie vandringar genom Sveriges alla landskap. Vandringarna startade i Västergötland i september och genomförs under de närmsta åren. Länsstyrelserna i samspel med det lokala föreningslivet har en viktig roll i att utforma besöken.

Med vandringarna vill Kronprinsessan uppleva olika delar av Sverige under olika årstider samt synliggöra den skatt som den svenska naturen är för alla som lever och verkar här.

Varje landskap besöks under en dag där Kronprinsessan vandrar för att uppleva en del av Sveriges unikt tillgängliga och variationsrika natur. Kronprinsessan önskar också att i samband med sin vandring genom Sverige lyfta värdet av friluftsliv och rörelse.

Mer information kring landskapsvandringarna publiceras efter hand på www.kungahuset.se

Mer information

Informationsavdelningen
Kungl. Hovstaterna
Tfn: 08-402 6000
E-post: press@royalcourt.se