Medaljförläningar 28 januari 2019

Kungen har beslutat om medaljförläningar för Serafimermedaljen, H.M. Konungens medalj och medaljen Litteris et Artibus.

Serafimermedaljen tilldelas en person som genom humanitär eller allmänt samhällsgagnande gärning gjort sig synnerligen förtjänt. Medaljen är Sveriges äldsta belönings- eller förtjänstmedalj och är den enda medaljen vars konungaporträtt inte byts ut vid tronskiften. Därför bär den konung Fredrik I:s bild. Serafimermedaljen utdelas mycket sparsamt.

H.M. Konungens medalj, tidigare kallad Hovmedaljen, från 1800-talets förra hälft förlänas för särskilda förtjänster, samt för förtjänstfullt arbete inom Kungl. Hovstaterna.

Litteris et Artibus instiftades 1853 av kronprins Carl (XV). Litteris et Artibus är latin och betyder vetenskap och konst. Medaljen utdelas för framstående konstnärliga insatser inom främst musik, scenisk framställning och litteratur.

SERAFIMERMEDALJEN

Författare och psykolog Hédi Fried
För synnerligen förtjänstfulla och mångåriga insatser i kampen för demokrati och mänskliga värden.

H.M. KONUNGENS MEDALJ


12:e storleken i kedja

Justitieråd Stefan Lindskog
För framstående insatser för rättsväsendet


12:e storleken i Serafimerordens band

fv. vice Talman Susanne Eberstein
För betydande insatser inom svensk statsförvaltning

Direktör Alf Göransson
För framstående insatser inom svenskt näringsliv

f.d. Landshövding Gunnar Holmgren
För förtjänstfulla insatser inom svensk statsförvaltning

Ambassadör Stefan Noreén
För framstående insatser inom svensk utrikesförvaltning

Direktör Johan Söderström
För betydande insatser inom svenskt näringsliv

Direktör Inge G. Thulin
För förtjänstfulla insatser som svensk-amerikansk företagsledare


12:e storleken i högblått band

Direktör Elisabet Salander Björklund
För framstående insatser inom svenskt näringsliv

Direktör Sture Carlsson
För betydande insatser inom svenskt musikliv

Direktör Daniel Ek
För förtjänstfulla insatser inom musikindustrin

Generalmajor Roland Ekenberg
För framstående insatser som rikshemvärnschef

Biskop Ragnar Persenius
För betydande insatser inom svenskt kyrkoliv

Direktör Charlotte Strömberg
För förtjänstfulla insatser inom svenskt näringsliv


8:storleken i Serafimerordens band

Direktör Magnus Bergmar
För framstående insatser som vd för World's Children's Prize

Professor Kenneth Smedh
För betydande medicinska insatser inom cancervården

Professor Eva Hellström Lindberg
För förtjänstfulla insatser inom internmedicinen

Docent Jane Olsson Thorburn
För framstående insatser som ordförande för World Childhood Foundation


8:e storleken i högblått band

Violinist Malin Broman
För betydande insatser inom svenskt musikliv

f.d. Generaldirektör Lars Ettarp
För förtjänstfulla insatser inom svensk och internationell sjukvård

Operasångare Pers Anna Larsson
För framstående insatser inom svenskt musikliv

Operasångare Göran Eliasson
För framstående insatser inom svenskt musikliv

Författare Håkan Nesser
För betydande insatser som författare


5:e storleken i högblått band

Entreprenör Hanna Bruce
För framstående insatser för svensk hantverkstradition och textilindustri

Företagsledare Åsa Jobs
För betydande insatser för svensk textil handtryckskonst

MEDALJEN LITTERIS ET ARTIBUS


Författare Gunilla Bergström
För framstående konstnärliga insatser som författare

Skådespelare Lars Lind
För framstående konstnärliga insatser som skådespelare

H.M. KONUNGENS MEDALJ FÖR FÖRTJÄNSTER OM SVENSK IDROTT

 

Peppe Femling
För framstående insatser inom skidskytte

Peder Fredricson
För framstående insatser som tävlingsryttare

Frida Hansdotter
För framstående insatser som skidåkare

Anna Hasselborg
För framstående insatser inom curling

Agnes Knochenhauer
För framstående insatser inom curling

Fredrik Lindström
För framstående insatser inom skidskytte

Sofia Mabergs
För framstående insatser inom curling

Sara McManus
För framstående insatser inom curling

André Myhrer
För framstående insatser som skidåkare

Jesper Nelin
För framstående insatser inom skidskytte

Stina Nilsson
För framstående insatser som skidåkare

Sebastian Samuelsson
För framstående insatser inom skidskytte

Jennie Wåhlin
För framstående insatser inom curling

Hanna Öberg
För framstående insatser inom skidskytte

H.M. Konungens medalj
till dem som tjänar hovstaterna


8:e storleken i högblått band

Husfru Liisa Hartikainen
För förtjänstfulla insatser vid Ståthållarämbetet

Första Slottsträdgårdsmästare Paulina Landin
För förtjänstfulla insatser vid Ståthållarämbetet

Förste Hovkanslist Johan Olsen
För förtjänstfulla insatser vid Hovmarskalksämbetet


8:e storleken i silver i högblått band

Extra kock Einar Einarsen
För förtjänstfulla insatser som extra kock

Extra servitör Per Fischerström
För förtjänstfulla insatser som extra servitör

Extra servitör Jens Gutke
För förtjänstfulla insatser som extra servitör

Extra servitör Owe Marstorp
För förtjänstfulla insatser som extra servitör

Extra kock Manfred Rainer
För förtjänstfulla insatser som extra kock

Extra servitör Micael Stehr
För förtjänstfulla insatser som extra servitör

Extra servitör Bertil Villnow
För förtjänstfulla insatser som extra servitör

Belöning för lång och trogen tjänst


Textilkonservator Bo Broman
För lång och trogen tjänst vid Kungl Husgerådskammaren

Parkarbetare Kjell Jonasson
För lång och trogen tjänst vid Solliden Slott AB

Hantverkare Jan Lundberg
För lång och trogen tjänst vid Kungl. Djurgårdsförvaltningen

Slottsuppsyningsman Anders Nyström
För lång och trogen tjänst vid Drottningholms slottsförvaltning Tullgarn

Slottsuppsyningsman Bo Runfast
För lång och trogen tjänst vid Stockholms Slott

Lokalvårdare Marita Stenebäck
För lång och trogen tjänst vid Drottningholms Slott

Slottsvakt Petter Ålander
För lång och trogen tjänst vid Rosersbergs- och Stockholms Slott

Ordenskanslist Anna Lilliehöök
För lång och trogen tjänst vid Kungl. Maj:ts Orden