Hålltider för regeringsskiftet

Fredagen den 18 januari röstade riksdagen för talman Andreas Norléns förslag att utse Stefan Löfven till statsminister. Regeringsskiftet sker måndagen den 21 januari.

Detta är gemensam pressinformation från Kungl. Hovstaterna, Sveriges riksdag och Regeringskansliet.

Regeringsförklaring

Måndagen den 21 januari klockan 11.00 avger statsministern en regeringsförklaring i kammaren och anmäler vilka statsråd som ska ingå i regeringen. Statsministern håller därefter en pressträff i Sammanbindningsbanan, Östra riksdagshuset, tidigast klockan 12.00. Riksdagens pressackreditering krävs.

Information om pressträff: Nina Kefi, pressamordnare Statsrådsberedningen, e-post: nina.kefi@regeringskansliet.se

Information om riksdagens pressackreditering: www.riksdagen.se/sv/press/ackreditering/

Fototillfälle på Riksplan

Fototillfälle på Riksplan när den tillträdande regeringen, cirka klockan 13.45, lämnar riksdagen för promenad till Kungliga slottet. Plats intas klockan 13.30, inpassering via södra Helgeandstrappan. Riksdagens pressackreditering krävs.

Information om fototillfället: Nina Kefi, pressamordnare Statsrådsberedningen, e-post: nina.kefi@regeringskansliet.se

Information om riksdagens pressackreditering: www.riksdagen.se/sv/press/ackreditering/

Skifteskonselj på Kungl. Slottet

Det formella regeringsskiftet sker klockan 14.15 vid en särskild konselj på Kungliga slottet med H.M. Konungen som ordförande. H.K.H. Kronprinsessan, talmannen och den nya regeringen närvarar. Pool för foto-, film- och ljudupptagning.

Ackreditering (begränsat antal platser) via e-post till Kungl. Hovstaternas informationsavdelning: press@royalcourt.se senast måndag klockan 08.00. Media som ska närvara vid konseljen samlas på Mynttorget klockan 13.15.

Fototillfälle på Lejonbackens terrass

Fototillfälle för ackrediterad media arrangeras efter konseljens slut på Lejonbackens terrass, klockan 15.15. Inpassering från Mynttorget klockan 14.30-15.00.

Ackreditering: Nina Kefi, pressamordnare, Statsrådsberedningen, nina.kefi@regeringskansliet.se

Fototillfälle vid Regeringskansliet

Fototillfälle när regeringen anländer till Regeringskansliet. Tid klockan 15.40. Plats innergården utanför Adelcrantzska huset. Inpassering via Kopparporten, Rödbogatan 6, mellan klockan 15.00-15.30.

Ackreditering: Nina Kefi, pressamordnare Statsrådsberedningen, nina.kefi@regeringskansliet.se

För ytterligare information om skifteskonseljen:

Kungl. Hovstaternas informationsavdelning
E-post: press@royalcourt.se
Tfn: 08-402 60 00

Till toppen