Drottning Silvias Jubileumsfond tillkännager stipendiater

Vid ett sammanträde på Kungl. Slottet i Stockholm den 6 december 2018 har styrelsen för Stiftelsen Drottning Silvias Jubileumsfond för forskning om barn och funktionshinder, under ledning av H.M. Drottningen, beslutat utdela stipendier enligt följande:

Azade Azad, doktorand vid Stockholms Universitet, för projektet ”Tonårsflickor dömda för brott till ungdomstjänst – livet bortom brottet”.
– 40 000 kr

Cornelia Späth, doktorand vid Umeå Universitet, för projektet ”The impact of early nutrition and electrolyte imbalances on cognitive- and motor development at 6.5 years in preterm infants”.
– 60 000 kr

Danyang Li, doktorand vid Karolinska Institutet, för projektet ”Genetic Determinants – A New Path for Individual Treatment Outcome in Autism Spectrum Disorder”.
– 120 000 kr

Erica Mattelin, doktorand vid Linköpings Universitet, för projektet ”Den långa resan – hälsa och traumatisering hos barn på flykt”.
– 120 000 kr

Anna Rensfeldt Flink, doktorand vid Göteborgs Universitet, för projektet ”Föräldrautbildning om att kommunicera med barn som har flerfunktions­nedsättning”.
– 100 000 kr

Jonas Gillenstrand, doktorand vid Göteborgs Universitet, för projektet ”Duchennes muskel­dystrofi, En studie av kognitiva funktioner och beteende”.
– 120 000 kr

Maria Marinopoulou, doktorand vid Göteborgs Universitet, för projektet ”Prenatal exponering för hormonstörande ämnen (EDCs) och dess betydelse för barns kognitiva utveckling”.
– 120 000 kr

Ida Blomqvist, doktorand vid Umeå Universitet, för projektet ”Säker bedömning av ungdomar med psykisk ohälsa – validering av psykiatriska självskattningsskalor”.
– 120 000 kr