Kronprinsessan besöker New York

Den 20-21 september samt 23-24 september besöker Kronprinsessan New York, USA.

Syftet med besöket är att delta vid generalförsamlingens ordinarie öppnande i FN, möta ambassadörerna för FN:s globala mål samt genomföra Sverigefrämjande aktiviteter.

Ur preliminära programmet för besöket New York

Torsdag 20 september

Besök vid New York City Hall

Kronprinsessan besöker New Yorks stadshus och borgmästarens kontor för hållbarhetsfrågor för att träffa biträdande borgmästare Alicia Glen samt få en dragning av director Mark Chambers om New Yorks arbete kring Smart Cities samt FN:s hållbarhetsmål.

Besök på Restaurang Aska

Kronprinsessan besöker restaurang Aska som drivs av Fredrik Berselius som berättar om Askas hållbarhetsarbete. Kronprinsessan besöker även Askas grönsaksodling som angränsar till restaurangen.

Besök hos SACC Gateway

Kronprinsessan besöker Gateway – Svensk-amerikanska handelskammaren i New Yorks mötesplats för svenska företag och innovationsaktörer som vill etablera sig på den amerikanska marknaden.

Mottagning svenska residenset

Som avslutning på dagen närvarar Kronprinsessan vid generalkonsul Leif Pagrotskys mottagning på svenska residenset.

Fredag 21 september

Minnesceremoni för tidigare generalsekreterare Kofi Annan

Kronprinsessan närvarar vid minnesceremonin för tidigare generalsekreterare Kofi Annan. Minnesceremonin äger rum i generalförsamlingen, FN:s högkvarter.

Nobelmonumentet

Kronprinsessan besöker Nobelmonumentet tillsammans med svenske generalkonsul Leif Pagrotsky, norske generalkonsuln Harriet E. Berg samt två av de amerikanska Nobelpristagare från 2017, Dr. Joachim Frank och Dr. Michael W. Young, vars namn ristats in i monumentet. Nobelmonumentet hedrar Alfred Nobel och amerikanska Nobelpristagare.

Lunch på svenska residenset

Kronprinsessan närvara vid generalkonsul Leif Pagrotskys lunch för de amerikanska Nobelpristagarna Dr. Joachim Frank och Dr. Michael W. Young.

Söndag 23 september

Möte med generalsekreterare Antonio Guterres

Kronprinsessan deltar, tillsammans med ambassadörerna för FN:s globala hållbarhetsmål, i möte med generalsekreterare Antonio Guterres för att gå igenom arbetet med hållbarhetsmålen i världen.

Möte med HH Sheikha Moza bint Nasser

Kronprinsessan möter HH Sheikha Moza bint Nasser av Qatar för att få information om HH Sheikha Moza bint Nassers arbete med sitt globala initiativ Education Above All (EAA).

Möte med Jennifer Jacquet

Kronprinsessan och professor Henrik Österblom från Stockholm Recilience Centre möter havsexperten Jennifer Jacquet för att få information om hennes arbete.

SDG Leaders 2018 Reception

Kronprinsessan närvarar vid en mottagning för ambassadörerna för FN:s globala hållbarhetsmål.

Måndag 24 september

Avtäckning av staty av Nelson Mandela

Kronprinsessan närvara vid avtäckning av en staty av Nelson Mandela i FN:s högkvarter.

Högnivåmöte om hav

Kronprinsessan deltar vid högnivåmöte om haven i FN:s högkvarter.

Möte med Achim Steiner, chef för UNDP

Kronprinsessan möter Achim Steiner, chef för UNDP, och får information om UNDP:s verksamhet.

Möte med FN:s humanitära samordnare Mark Lowcock

Kronprinsessan möter FNs humanitära samordnare Mark Lowcock för information om den humanitära situationen i världen, FN:s arbete och aktuella utmaningar.

Youth 2030

Kronprinsessan deltar vid UNICEF:s högnivåmöte "Youth 2030" i FN:s högkvarter.

United Nations Private Sector Forum 2018

Kronprinsessan deltar vid "United Nations Private Sector Forum 2018: Building and Investing in Peace for All" lunch i FN:s högkvarter.