Drottningholms slott – ett av 34 världsarv som digitalt ska locka fler turister till Europa

World Heritage Journeys lanseras idag runt om i Europa – en gemensam webbplats för världsarven med syfte att locka turister från USA och Kina till Europa. Webbplatsen är ett EU-finansierat projekt i ett samarbete med Unesco och National Geographic tillsammans med 34 utvalda världsarv i Europa. Drottningholm slottsanläggning är ett av de unika kulturarv som deltar i projektet.

– För oss på Unesco var det ett enkelt beslut att satsa på detta projekt då ett av våra mål just är att öka kännedomen om världsarven och de enastående värden som de representerar, säger Peter Debrine, ansvarig för projektet på Unesco.

Mellan 2010 och 2020 beräknas antalet kinesiska turister som reser till Europa att fyrdubblas. På den nya webbplatsen ska turisterna kunna planera innehållsrika resrutter i fyra olika världsarvsteman: Ancient Europe, Royal Europe, Romantic Europe och Underground Europe.

Drottningholms slott – en del av Royal Europe

Drottningholms slott är representerat under temat Royal Europe, tillsammans med anrika slott och trädgårdar som till exempel Potsdam, Versailles och Kew gardens. Via Royal Europe ska besökaren få kunskap om bland annat kunglig historia, arkitektur, parker och trädgårdar samt inspireras till helt nya upplevelser. Allt presenterat med mobilvänliga lösningar på kinesiska, franska och engelska. Här finns innehåll som kan ge en djupare bild av Europa, mer än den obligatoriska selfien med Eiffeltornet eller London Eye.

- Det ett utmärkt tillfälle att vara med och påverka hur vi vill att världsarvet Drottningholm ska upplevas. Att tillsammans med lokala, regionala, nationella och nu internationella aktörer utveckla metoder och verktyg för mer hållbart resande är oerhört angeläget för oss. Vi är övertygade om att världsarvsturismen är en bra kanal för det, säger Helena Chreisti, enhetschef Marknad och Pedagogik vid Kungl. Hovstaterna och Lena Flodin, världsarvssamordnare vid Statens fastighetsverk.

Utöver Drottningholm finns ytterligare ett svenskt världsarv representerat bland de 34, i gruppen Underground Europe deltar Falun & Kopparbergslagen.

Världsarvskommitténs motivering 1991:

Drottningholms slottsområde – med slott, teater, Kina slott och slottsparken – är det bäst bevarade exemplet på ett kungligt slott uppfört på 1700-talet i Sverige och som samtidigt är representativt för all europeisk kunglig arkitektur från denna tid, uppförd med Versailles som förebild och inspirationskälla.

För mer information kontakta:

Lena Flodin, samordnare för världsarvsfrågor, Statens fastighetsverk
tfn: 010-478 70 60
e-post: lena.flodin@sfv.se

Helena Chreisti, enhetschef för Marknad och pedagogik, Kungl. Hovstaterna
tfn: 08-402 62 41
e-post: helena.chreisti@royalcourt.se

Maria Uggla, vikarierande pressekreterare, Statens fastighetsverk
tfn: 010 478 76 00
e-post: maria.uggla@sfv.se